KM ของ สอศ. (3)

KM ของ สอศ. (3)

     ได้บันทึกเรื่องของ สอศ. ไว้แล้ว 2 ครั้งคือ
          ครั้งที่ 1    5 ต.ค.48  (click)
          ครั้งที่ 2    7 ต.ค.48  (click)

      วันที่ 17 ต.ค.48   ผมนัดมาคุยอีกครั้ง   เนื่องจากคุณธวัชไปประชุมที่ สอศ. แล้วกลับมาบอกว่าทาง สอศ. จะจัดตลาดนัดความรู้ในวันที่ 26   ต.ค.48   ซึ่งจะมีเวลาเตรียมการเพียงประมาณ 10 วัน   ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นตลาดนัดความรู้ที่ไม่มีคุณภาพ

       คราวนี้นอกจากรองเลขาธิการศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล แล้ว   ยังมี อ. พินิจ  ที่ปรึกษาพิเศษของ สอศ. (เกษียณอายุราชการแล้ว) ซึ่งจะมาทำหน้าที่หัวหน้าทีม KM ของ สอศ. มาร่วมประชุมด้วย

       ทีม สอศ. กับทีม สคส. (มีคุณธวัชกับผม รวม 2 คน) ได้แลกเปลี่ยนขัอคิดเห็นกันจนผมรู้สึกว่าพอจะจูนคลื่นตรงกันพอสมควรแล้ว

ตกลงกันว่า KM ของ สอศ. จะมี 3 ชั้น
(1) KM เพื่อโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
(2) KM ภายในสำนักงาน สอศ.
(3) KM ในสถาบันการศึกษาในสังกัด

        และยุทธศาสตร์ในการดำเนินการคือ   สร้างวิทยากร KM สำหรับไปดำเนินการฝึกอบรม "คุณอำนวย" และ "คุณลิขิต" และขับเคลื่อน KM ไปพร้อม ๆ กัน

        สอศ. จะต้องกลับไปเขียนแผนคร่าว ๆ ว่าต้องการเห็นผลอะไรในเวลา 3,  6,  12,  24,  36  เดือน   และจะดำเนินการอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว   เขียนขึ้นบล็อกให้ สคส. รับรู้ภายใน 2 สัปดาห์   เพื่อให้ สคส. เสนอแนะวิธีดำเนินการ KM ใน สอศ. ต่อไป

        เราตกลงกันว่าจะจัดตลาดนัดความรู้ "คุณอำนวย" การเรียนรู้ของชาวบ้าน   ในวันที่ 21 - 22 พ.ย.48   โดยทีม สอศ. ไปค้นหาบุคคลที่ควรเชิญมา ลปรร. กันในตลาดนัด   เพื่อเรียนรู้ KM และเพื่อฝึกเป็น "วิทยากร KM"   คนที่จะมาเข้าตลาดนัดมี 2 กลุ่ม
- คนที่เป็นวิทยากร/Facilitator ที่เก่ง 20 คน
- คนที่มีผลงานดำเนินการรวมกลุ่มชาวบ้าน  ให้ชาวบ้าน ลปรร. ความรู้จากการปฏิบัติ 40 คน

        ตั้งเป้าว่า   หลังตลาดนัดน่าจะได้วิทยากร KM ที่เป็น "มือใหม่" สร้างตัว 40 คน   สำหรับเป็นตัวคูณสร้างนัก KM ของ สอศ. ต่อไป

        ทีมงานจัดการ KM ของ สอศ. รับปากว่าจะกำชับผู้มาเข้าตลาดนัดใน 2 ประเด็น  
(1) ต้องมาร่วมตลาดนัดตั้งแต่ต้นจนจบ   คือเลือกคนที่รับผิดชอบสูง   และมีความต้องการเป็นวิทยากร KM จริง ๆ
(2) ตัองอ่านหนังสือ  จัดการความรู้มือใหม่หัดขับ  และดูซีดี Narrated PowerPoint เรื่องการจัดการความรู้โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด มาล่วงหน้า

      

วิจารณ์  พานิช
 18 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)