โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี เสร็จสิ้นลง สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องส่งพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ VDO สถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ดิฉันนั่งร่างสคริป คร่าวๆ นั่งวาดฝันรูปภาพต่างๆ ที่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นใน VDO ที่สื่อความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี

เมื่อได้สคริป เราก็ออกพื้นที่กัน เราไป 2 วัน วันแรก ต้องใช้คำว่าบังเอิญ เพราะเราไปแบบไม่นัดหมาย ไม่แจ้งใครๆ เลย เราไปเจอพิธีการบวงสรวงเรือ ก่อนนำลงสู่หนองหานเพื่อใช้ซ้อมก่อนการแข่งเรือ ซึ่งเหตุการณืนี้ ทำให้เราได้ภาพสวยงาม ที่เป็นความจริง และสะท้อนความเป็นชุมชนรอบแม่น้ำ จากนั้นเราแจวเรือเพื่อถ่ายภาพโดยรวมของหนองหาน

วันที่ 2 เราจะหาภาพที่บ่งบอกสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ จากที่ออกสนามหลายๆ ครั้ง เราเจอแต่แดด และฝน แต่วันนี้เราไปพบฝูงนกมากมาย มีเสียงนกเซ็งแซ่ สวยงามมากถ่ายมา สวยมาก

แต่ที่พิเศษมากกว่านั้น ภาพต่างๆที่ถ่ายมา เมื่อตัดต่อเป็น VDO แล้ว สวยงามมาก สื่อความหมายได้ดีทีเดียว

พอเราเอาไปนำเสนอ คนในพื้นที่เองยังถามว่า เราไปเอาภาพทีอื่นมาเสนอหรือเปล่า
เออหนอ คำถาม แปลกจริง

            นางสาวกัลยา มิขะมา
                ผู้บันทึก
              27 ตุลาคม 2549