โอกาสและอุปสรรค

การที่ประกอบธุรกิจ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง มี 5 เรื่อง

 

1. กำไร (ผลตอบแทน)

 เนื่องจากการสนใจใน การทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพราะสนใจในค่าคอมมิสชั่นที่จะได้รับค่อนข้างสูง
2. client กลุ่มผู้ต้องการมีอสังหาริมทรัพย์
3. capital อาจจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
4. wrong doing อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก อาจจะต้องมีโฆษณาทางเว็บไซ
5. business process

 1. หาแหล่งเงินทุน

2.หาสถานที่สำนักงาน

   

    

"ยอมรับว่ามีโบรกเกอร์บางส่วนยังไม่ทราบว่ามาตรการของภาครัฐมีประโยชน์ต่อตลาดขายบ้านได้อย่างไร ตรงนี้ถือเป็นจุดอ่อนมากๆ เพราะหากโบรกเกอร์ไม่มีความรู้ก็ทำให้การขายทำได้ยากขึ้น"