วันนี้ที่สำนักงานได้มีการจัดกิจกรรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  รู้สึกว่าที่จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี  เพราะเราจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา ขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ควรปฏิบัติในการทำงานวิจัยสถาบัน  แม้กระทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยสถาบัน  และในการเข้ากิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นแนวทางว่าจะทำงานวิจัยสถาบันอย่างไร

   ในส่วนงานห้องปฏิบัติการก็ได้มีการคุยกันไว้บ้างแล้วว่าอยากจะทำงานวิจัยสถาบันเรื่องอะไร  อย่างไร  เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น  และก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง  3  ท่านที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้น่ะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ