หนังสือทรงคุณค่า 'วจนธรรม'

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    

        เมื่อวาน (๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เดินทางไปกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ ๑๐๐ วัน ซึ่งได้รับแจกหนังสือที่ทรงคุณค่า ๒ เล่ม คือ วจนธรรม กับ พอ (หลักธรรมแห่งความพอเพียง)

         วจนธรรม : เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาคำสอนหรือธรรมะสั้น ๆ จากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

                      เป็นหนังสือที่มีภาพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จำนวน ๑๐๐ ภาพ ซึ่งเป็นภาพหายากและใต้ภาพมีคำสอนเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง

        ส่วนหนึ่งจากคำนำ : มีพระพุทธวัจนหรือพระพุทธพจน์บทหนึ่งใจความว่า ‘คาถาบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ ย่อมประเสริฐกว่าคาถาแม้ตั้งพัน แต่ไม่มีบทอันเป็นประโยชน์เลย’ พระพุทธวจนะดังกล่าวนี้หากจะกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ‘คำพูดแม้มากมาย แต่ไม่มีคำที่เป็นประโยชน์สักคำเดียวก็ไม่มีค่าอะไร ส่วนคำพูดเพียงคำสองคำแต่เป็นคำที่มีประโยชน์ ย่อมมีค่ากว่า’           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัตุเศรษฐธรรม...นำมาเล่า...ความเห็น (3)

_ขอบคุณข้อคิดดีๆนะครับ..

_สบายดีนะครับ?..

เขียนเมื่อ 

..... ขอบคุณมากๆนะคะ ...นำเรื่องดีดีมาให้อ่านอยู่เสมอๆๆ นะคะ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณจัตุเศรษฐธรรม

เนื่องด้วยทาง GotoKnow มีกำหนดจะจัดประชุมเสวนาทางวิชาการกลุ่มย่อยจำนวนประมาณ 30 ท่าน โดยใช้ชื่องานครั้งนี้ว่า "ปิยวาจา-ปัญญาสร้างสุขในโลกออนไลน์"

ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.00 น. ณ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กทม. และพบกับวิทยากรนำการเสวนา 2 ท่านคือ คุณ (ศิลา) ภิรัชญา วีระสุโข และ ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ แห่ง Happy Ba

งานเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก GotoKnow และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพื้นที่ชุมชนแห่งความสุขในสังคมออนไลน์

ซึ่งจากสภาวะ ณ ปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรงและการแบ่งพรรคแบ่งพวกที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกิจกรรมการดำรงชีวิต ชุมชน GotoKnow จะมีส่วนในการช่วยลดความรุนแรงทางคำพูดที่ปรากฎในโลกออนไลน์ลงได้อย่างไรบ้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนออนไลน์ค่ะ

ในการนี้ GotoKnow จึงขอเชิญชวนสมาชิกท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยและพนักงานอื่นๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมงานเสวนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่อีเมล support (@) gotoknow.org หรือลงทะเบียนในบันทึกของ อจ.จันทวรรณ http://www.gotoknow.org/posts/562228 ภายในวันที่ 28 กพ.นี้

โดยทางทีมงานจะออกหนังสือเชิญเข้าร่วมงานให้กับท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในการนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและรับของที่ระลึกพิเศษจาก GotoKnow ด้วยนะคะ