เบื้องหลังการจัด "เวทีคุณอำนวย" ฉบับของมน. ที่มีทีมวิทยากรกระบวนการจาก KFCop มีจุดเริ่มที มข. เมื่อ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2549 (ยังไม่อยากย้อนไปถึง 17-18 เมษายน 2549)

   หลังจากนั้น เมื่อท่านอาจารย์ JJ มีโอกาสเดินทางมามน. เราก็ได้ประชุมกลุ่มย่อยกัน ระหว่างคุณเอื้อมน. คือ ท่านอาจารย์ JJ, คุณวิศาสตร์ (ตูน-เจนจิต), คุณบอย และผม เพื่อจูนคลื่นให้ตรงกัน

  เนื่องจาก KFCop ไม่มีงบประมาณ เราเลยใช้ยุทธศาสตร์ แฝงตัวเข้าไปใช้ Facility (งบประมาณ) จาก UKM (มีศัพท์ที่ใช้กันในวงการว่า "Absorp" งปม.จากหน่วยงาน)

   โดยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการรับ คุณอำนวยจากสถาบันอื่นๆ ที่ไม่ใจสถาบันเจ้าภาพ

   ผมค่อนข้างวุ่นๆ กับตัวเลข ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ไม่หยุดนิ่ง จนกระทั่งถึงวันฝึกอบรม....ครับ