หลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรกับการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่นำมาเสนอให้ได้รู้ได้เห็น หลังจากที่ได้มีโอกาศไปค้นหาข้อมูลการทำคันนาใหญ่ ที่ หมู่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์   เป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมจนถึงต้องพายเรือเกี่ยวข้าว ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและสูงมากทำให้ต้องดำน้ำเกี่ยวข้าวแล้วใส่เรือเอามาตากที่ลานบ้าน

    ถึงแม้ว่าในปีนี้น้ำจะท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่ที่สวนของเกษตรกรที่ทำคันคูใหญ่กลับไม่มีผลกระทบเลย  ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานของ พ่อสำเริง  เย็นรัมย์ ซึ่งจะทำคันคูให้ใหญ่ขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ปลาหนีออกไปแล้ว คันคูใหญ่ยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี นีก็เป็นการมองการไกลของเกษตรที่รู้จักคิดและรู้จักการวางแผนสำหรับเรื่องที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี ทำให้ชาวบ้านนำไปเป็นแบบอย่างและรู้จักการเรียนรู้วิป้องกันน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง