ร้อยดวงใจด้วยสายใยแห่งความรัก

รวมเป็นหลักคอยพิทักษ์และรักษา

ร้อยเรียงใจด้วยสายใยแห่งเมตตา

รวมเป็นแสงแห่งศรัทธาความห่วงใย

 flower

เป็นแรงใจให้เดินเคียงเรียงรายล้อม

คอยถนอมพร้อมเพรียงรักไม่ผลักไส

ได้ปรึกษาพึ่งพากันปันน้ำใจ

เป็นสายใยทอสู่ฝันฉันและเธอ

......อานุภาพแห่งความรักมีคุณค่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้อย่างเหมาะสม

คุณเคยเชื่อในคำว่า บุพเพสันนิวาส ไหม

  บางคนเดินทางมาพบกันเพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน

  บางคนเดินทางมาพบกันเพื่อมีช่วงเวลาที่อบอุ่นเป็นพิเศษ

 บางคนเดินทางมาเพียงเพื่อเป็นแรงใจให้มีกำลังเพื่อเดินทางต่อไป

......มาประคับประคองยามไม่มีใคร แต่กลับจากไปในเวลาที่เรามีพร้อมทุกอย่าง

  moon

บุพเพสันนิวาส คือ การเคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ

 

ซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะการเป็นสามี-ภรรยา เท่านั้น

 

แต่ยังหมายถึง การเป็นพ่อแม่ลูก พี่น้อง ครู-ศิษย์ เพื่อนสนิท หรือแม้กระทั่งนายกับบ่าว

 

การมีบุพเพสันนิวาสมาด้วยกันคือการที่เคยสร้างบุญมาด้วยกัน

 

ผลบุญเลยนำพามาให้อยู่ร่วมกัน ได้มาพบกันอีกครั้ง

  หากแต่เมื่อได้ประทับใจกับใครสักคนในชาตินี้

คุณคงไม่พลาดโอกาสแม้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่จะได้สร้างบุญบารมีร่วมกัน

เพื่อจักได้มีบุพเพสันนิวาสต่อไปยังโลกหน้า

 หากมีอยู่จริง....

 

[cute picture from] http://www.bluemountain.com/category.pd?path=35419