๑๐๐๑ “บุหรี่สูบแล้วเลิกยาก แต่เลิกได้”

 

“บุหรี่สูบแล้วเลิกยาก แต่เลิกได้”

เคมเปญโฆษณานี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า

บุหรี่ เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เมื่อเริ่มลองแล้วไม่ง่ายที่จะเลิก

ต้องใช้ความพยายามและกำลังใจ

ฉะนั้น การไม่เริ่มสูบจึงเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพอย่างที่สุด

 

 

เมื่อทราบถึงปัญหาก็จะนำไปสู่การปรับปรุงโปรแกรมเลิกบุหรี่เพื่อช่วยให้สร้างชีวิตใหม่ให้สิงห์อมควันอีกครั้ง!!!

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์

http://trc.or.th/th/แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ถอดบทเรียน/566-2014-01-21-14-39-59.html

ศจย.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถอดบทเรียนคนทำงานขับเคลื่อนความเห็น (0)