Lateral Thinking การคิดอย่างแตกฉาน

จากชั้นเรียนการจัดการความรู้ อาจารย์ ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กล่าวถึง

คำว่า lateral thinking หมายถึง การคิดอย่างแตกฉาน โดยใช้วิธีการ

คิดทุกแง่ทุกมุมเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีนั้นได้ไหม วิธีนี้ได้ไหมแล้วจึงตัดสินใจ

เลือกวิธีที่ดีที่สุด

สิ่งสำคัญกระบวนการคิดนี้จะช่วยให้คนเก่งขึ้น เพราะได้ผ่านกระบวนการคิด

มาอย่างดีแล้ว เกิดการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องมาลองผิดลองถูก

 

--> คำอธิบายนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากที่เคยอ่านความหมายมาก่อนหน้า

ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ จึงขอนำมาแบ่งปันคะ <----

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับที่นำมาแบ่งปัน