แด่คุณครูในดวงใจ

คำว่าครู ครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นเรือจ้าง ครูคือผู้ที่นำทางให้ศิษย์    

ไป ถึงฝัง ถ้าหากบนโลกนี้ขาดคำว่าครู ผู้คนบนโลกคงจะขาดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

คุณครู ท่านหนึ่งทำให้ดิฉันจดจำครูท่านนี้ได้มาก สมัยมัธยมฉันสนิทกับคุณครูท่านนี้มา

ตลอดแม้ กระทั้งวันนี้ดิฉันก็ยังติดต่อกับคุณครูท่านนี้อยู่ ชื่อคุณครูเอมี่ เป็นครูที่สอนภาษา

ญี่ปุ่นตอน เรียนมัธยม  ให้ครูเอมี่เป็นครูที่ใจดีมากจนนักเรียนทุกคนชอบมาพูดคุยกับคุณครู ครู

ให้คำ ปรึกษาดิฉันได้ทุกเรื่องแม้กระทั่ง เรื่องส่วนตัวของดิฉันเอง ครูเอมี่จะคอยชี้แนะเสมอว่า

สิ่ง ไหนที่ดี สิ่งไหนไม่ดี ดิฉันรู้จักกับครูเอมี่ตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงวันนี้เกือบสิบปีแล้ว เปรียบ

เสมือนเป็นแม่คนที่ 2 จนถึงวันนี้คุณครูยังคอยโทมาถามถึงการเรียน รักคุณครูเอมี่มาก      

ครูเ อมี่เป็นครูที่ส่งดิฉันจนถึงฝังฝันจริง ๆ หากวันที่ฉันเรียนจบแล้วจะกลับไปกราบคุณครูอีก

ครั้ง

หนึ่งม้วนเทป หนึ่งชั่วโมง หนึ่งนาที หนึ่งราตรี หนึ่งชีวี ได้อ่านเขียน
หนึ่งลูกศิษย์ หนึ่งหัวใจ ได้พากเพียร หนึ่งอาจารย์ หนึ่งแสงเทียน ช่วยนำทาง

หนึ่งคุณครู หนึ่งหัวใจ หนึ่งชีวิต ส่งต่อให้ หนึ่งล้านศิษย์ ไม่คิดห่าง
หนึ่งอ้อมแขน คอยประคอง อยู่เคียงข้าง เพื่อนร่วมทาง ผู้ไม่เคย คิดร้างลา

หนึ่งล้านศิษย์ ขอกล่าวล้าน คำขอบคุณ แก่ผู้คอย เกื้อหนุน การศึกษา
ล้านความดี ที่ศิษย์ สั่งสมมา คือบุปผา ยกขึ้นไหว้ แทนมาลัย

หนึ่งเวลา ย่อมหมุนเวียน เปลี่ยนผันไป หนึ่งคนใด จะไหวฝืน มันไว้ได้
หนึ่งล้านศิษย์ ต้องจำจาก ลาครูไป แต่หนึ่งใจ ขอมอบไว้ ให้กับครู
  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ นางสาว สกุณา สอนธิความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

......ครูดุจเทพเทวา..............เมตตาศิษย์ยิ่งไซร้
กายจิตจักน้อมไหว้...............แซ่ซ้องนับถือ...เสมอนา

โคลงสองสุภาพ

....ใครหรือรักยิ่งแท้...............กายจิตสละสิ้นแล้
ร่วมสร้างธรรมหน

....ทุกข์ทนหมองหม่นไหม้.......ท่านปลุกปลอบช่วยไว้
โอบเอื้ออุ้มชู.....จริงเฮย

โคลงสามสุภาพ

.....ครูดุจบุพการี.................พระคุณมีมากไซร้
กายจิตศิษย์พลีให้................รับใช้ดูแล....เสมอนา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ สกุณา สอนธิ
เขียนบันทึกได้น่าอ่านมากครับ
ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ

share

ขอบคุณสำหรับความเห็น

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สาโรจน์ ตาหน้อย

ขอบคุณสำหรับความเห็น

ขอบคุณค่ะ