รับประทานอาหาร มีที่มาอย่างไร

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการนิยมใช้คำว่า"ทาน"หรือรับประทาน" แทนคำว่า"กิน"ด้วยถือว่าเป็นคำที่สุภาพ
จนหลายคนเข้าใจว่า ทานหรือรับประทานนั้นมีความหมาย"กิน"ไปแล้ว
แต่ที่จริงแล้วคำว่า ทาน เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาบาลี  แปลว่า"ให้" เป็นการใช้คำแบบทับศัพท์นั่นเอง
เมื่อนำมาพูดเป็นคำไทย มักพูดว่า"ให้ทาน"(ให้ให้)
ถ้าคนที่ให้มีศักดิ์สูงกว่าสามัญชน เช่นเป็นเจ้านาย มักมีคำนำหน้าทาน เป็นประทาน  เช่น สมเด็จพระเทพฯทรงประทานสิ่งของ
ถ้าผู้ให้มีศักดิ์สูงถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดิน  เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระบรมราชินี
ก็จะมีคำนำหน้าเป็น"พระราชทาน"  นี่คือในส่วนของผู้ให้
             ทีนี้ในส่วนของผู้รับบ้าง
ถ้ารับของจากสามัญชน ก็เรียกว่า รับทาน
ถ้ารับของจากเจ้านาย ก็ใช้คำว่า รับประทาน  เช่น รับประทานสิ่งของจากสมเด็จพระเทพฯ
(หมายความว่าสมเด็จพระเทพทรงประทานให้ส่วนเราคือผู้รับ)
ถ้ารับของจากพระเจ้าอยู่หัวหรือจากพระบรมราชินี ก็ใช้คำว่า รับของพระราชทาน

แล้วคำว่ารับประทานอาหารมาจากไหน ???


คำว่ารับประทานอาหาร  คำนี้สันนิษฐานว่าเดิมทีน่าจะมาจากชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์

คือชาวคริสต์จะมีความเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่าง พระเจ้าประทานมาให้  รวมทั้งอาหารที่กินทุกมื้อด้วย
ดังนั้นเมื่อชาวคริสต์จะรับประทานอาหารจึงมีพิธีขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานอาหารมาให้
การกินข้าวจึงถือเป็นการรับประทานอาหาร  คือ รับอาหารที่พระเจ้าประทานมาให้นั่นเอง
ต่อมาคำๆนี้ก็ระบาดมาสู่สังคมไทย  กลายเป็น รับประทานอาหาร  รับประทาน  รับทาน และทานอาหาร ในที่สุด
และเกิดเป็นความหมายใหม่ว่า รับประทาน หรือทาน นั้นหมายถึงคำว่ากิน ที่สุภาพ

สรูปแล้ว คำว่า รับประทานอาหาร  ก็หมายถึง รับอาหารที่พระเจ้าทรงประทานมานั่นเอง
ต่อมาแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็นิยมใช้คำๆนี้

 

Orion264(มือขวา) 19 ธันวาคม 2013
http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=25776.0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)