แผนที่ความคิดในการดำเนินไปแห่งใจที่สงบ คือการชั่งใจตัวเอง ..ที่จะคิด พูด และทำ

การชั่งใจต้องอาศัยข้อมูลที่ไม่เบี่ยงเอนเอียง วางน้ำหนักลงบนสถานะที่จะคิด พูดและทำ แล้วจึงทำ พูดและคิด

ความคิดชวนให้ชั่งใจ การชั่งใจจึงต้องรู้เท่าทันความคิด ตรงนี้คือความยาก เพราะความคิดมักพาให้ไขว้เขว ความคิดมักมองหาความสะดวกสบาย และพาใจหลบไปพักในที่ๆ ความขี้เกียจรออยู่ ความคิดจึงมักจะนำใจ

ใจที่สงบจะพาความคิดกลับมาสู่ความสว่าง

ก่อนจะคิดจึงต้องชั่งใจ ว่าคิดแล้วจะพาเลื่อนไหลไปสู่ความมืดดำเศร้าหมอง อย่างไร วางน้ำหนักลงพอดีๆ ให้ความคิดกลับสู่สภาพความจริงแล้ว ก็จะได้พูดและทำอย่างเหมาะสม ในขั้นตอนต่อไป

การเดินทางภายในจึงได้อาศัยการชั่งใจอย่างนี้