สอนให้คิด..ให้โอกาสเป็นผู้นำ ทำตนเป็นแบบอย่าง

 ให้เขาได้คิด และลงมือทำ..ความเป็นผู้นำก็จะเกิด 

 

 รณรงค์ให้ช่วยกันลดขยะพร้อมกับปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง ไม่สร้างนิสัยฟุ่มเฟือย

ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต..เพื่อให้มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี....ต้องมีทักษะ 7 R ซึ่งปัจจุบันครูหยินได้ปรับเป็น 8 R แล้วค่ะ

1.Rethink  เปลี่ยนควาการใช้ซ้ำ    คิดใหม่ทำใหม่ปรับพื้นฐานความเข้าใจ

2.Reduce  ลดปริมาณและการใช้วัสดุที่เป็นขยะ

3. Reuse   ใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่

4. Recycle  การนำกลับมาใช้ใหม่

5. Repair การซ่อมแซมของใช้ที่ชุดรุดสึกหรอเพียงเล็กน้อย

6. Refuse /Reject  การปฏิเสธวัสดุที่ก่อให้เกิดเป็นขยะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์

7. Refill   การเลือกใช้สินค้าชนิดเติม

8. Return  เลือกบริโภคของที่สามารถนำกลับไปแลกคืนได้

 เมื่อสอนให้เด็กคิดเป็นก็เร่ิมสร้างเงื่อนไข และให้โอกาสเขาได้ปฏิบัติ

เช่นในวันแข่งขันกีฬาสี...ให้เงื่อนไขกติการว่าต้องพอเพียง  ประหยัด

ไม่ฟุ่มเฟือย ลงทุนน้อยที่สุด...นักเรียนก็จะเต็มใจปฏิบัติตาม

 

นี่คือชุดพาเหรดที่ทำมาจาเสื้อกันฝนตัวละ 18  บาท ตกแต่งนิดหน่อยก็ดีดี

ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมความคิดสร้างสรรค์มากมาย

 นี่คือชุดพาเหรดจากถุงพลาสติกที่นำมาเรียงร้อยเป็นชุดที่สวยงาม ไม่แตกต่างจากชุดที่เช่าราเป็น 1000  บาท

ที่สำคัญ เขาได้คิด และทำอย่างมีส่วนร่วม...ช่วยลดปริมาณขยะ และเงินในกระเป๋าไปได้มากทีเดียว

นี่คือผลการจัดกิจจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน

                                                           บันทึก  11 ม.ค.57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนิทรา มาศวิวัฒน์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 


การเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการจริง ได้คิดและได้ลงมือทำจริง คือความรู้ที่ถาวรจ้ะ

เยี่ยมค่ะ "คุณครูหยิน" ขอนำไปอ้างอิงในบันทึกล่าสุดที่ยังลงเนื้อหาไม่หมดด้วยนะคะ เนื้อหาตอนต่อไปคือเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดพอดีเลยค่ะ

จนป่านนี้ ไอดินฯ ก็ยังไม่เห็นหลักสูตร ที่ครูขอความเห็น อยู่นะคะ