การประชุมฝ่ายจัดประกวดแฟชั่นดีไซน์ ครั้งที่ 1

เน้นเรื่องผ้าและการดีไซน์
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 ฝ่ายจัดประกวดแฟชั่นดีไซด์ ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการประกวดแฟชั่นดีไซด์ สรุปเนื้อหาได้ดังนี้
   1) หลักเกณฑ์การประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทสถาบันการศึกษา   รวม ระดับอุดมศึกษา และรดับมัธยมศึกษา
2. ประเภทหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านและประชาชนทั่วไป
   2) หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- แบ่งตามเนื้อผ้า มีผ้าไหมและผ้าฝ้าย
- เน้นการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
- รางวัลมีทั้งหมด 4 ประเภท 
  1. รางวัลชชุดราตรีผ้าไหม
  2. รางวัลชุดลำลองผ้าไหม
  3. รางวัลชุดราตรีผ้าฝ้าย
  4. รางวัลชุดลำลองผ้าฝ้าย
- รางวัล แบ่งเป็น 3 ลำดับ
 ลำดับที่ 1 ชนะเลิศ   รางวัลพระราชทาน
 ลำดับที่ 2 รองอันดับ 1 รางวัลจากผู้ว่าราชการฯ
 ลำดับที่ 3 รองอันดับ 2 รางวัลจากอธิการบดี
- การตัดสินวันที่ 18 มกราคม 2549 ช่วงเช้ารวมคะแนน / ช่วงบ่าย เดินโชว์และ
      ตัดสินรอบชนะเลิศ
- กรรมการตัดสิน ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอื่นและบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ในเรื่องผ้า เช่น  
           1. ทอผ้าไหม APEC ที่สุรินทร์
     2. ไม้เมือง ร้อยเอ็ด
     3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     4. คุณทัศนีย์
     5. คุณเผ่าทอง ทองเจือ
     6. คุรม้า อรนภา
     7. อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (ต้องหาข้อมูลของกรรมการและติดต่อใหม่ภายหลัง)
3) เวที เครื่องเสียง สถานที่ในการจัดประกวด
  - อาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                ชั้นล่าง 
    วันที่ 18 มกราคม 2550 
  ภาคเช้า - กรรมการให้คะแนนบนหุ่น / รวมคะแนนให้เสร็จสิ้น
  ภาคบ่าย - เวลา 14.00 น.มีการเดินแบบโชว์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด และตัดสินรอบชนะเลิศ / นายแบบ + นางแบบกิติมศักดิ์เดินโชว์

แฟชั่นผ้าไทย / มอบรางวัล

  - ที่ประชุมเสนอให้มีการเชิญผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดเดินแบบโชว์
  - คุณเดือนเพ็ญประสานงาน เรื่อง เวทีและสถานที่ ตรวจสอบและยืนยันภายหลัง
4) การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
              - รับสมัคร / ส่งใบสมัคร + sketch design + 
       concept  papers ภายในวันที่ 30    
       พฤศจิกายน 2549
      - แจ้งยืนยันการเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549
      - ที่ประชุมหารือเรื่องชื่อในการจัดงาน ที่ออกแบบไว้ ชื่อ “วิจิตรผ้าไทยก้าวไกลสู่สากล” ลงมติในการประชุมครั้งต่อไป
              - ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 24 ตุลาคม 2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน innovation

คำสำคัญ (Tags)#แฟชั่นดีไซน์

หมายเลขบันทึก: 55844, เขียน: 26 Oct 2006 @ 15:14 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)