เจ้าบ้านเค้าบอกว่า...เมืองปายเป็น slow town   
ชีวิตสบายๆ...ไม่รีบร้อน  
อยู่กับภูมิทัศน์สวยๆ  ท้องฟ้าใสๆ   และคนใจดี
จะสวยจะใสแค่ไหนอยู่ที่ใจคนมอง................เนาะ

ฟ้าใสๆ เมฆสวยๆ  ที่สันติชล


ท้องฟ้าเหนือบ้านดินดอยลีซอฟ้าใสๆ    ทางไปน้ำตกหมอแปงรูปนี้...เป็นที่ไหน  จำไม่ได้ค่ะ
เพราะท้องฟ้าเมืองปาย   ไม่ว่าที่ไหนๆ  ดูสวยใสไปหมด