Management by Walking Around (2)

JJ
คุณภาพ ประกันอย่างไร เพื่อนช่วยเพื่อน เตือนคุณภาพ

มิตรแท้ย่อมพูดความจริง

  ทุกๆปีการศึกษาหน่วยงานในสังกัดต้องมีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ เสาะหามิตรแท้มาสะท้อน ผลการดำเนินการเพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อน เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา "มิตรแท้ย่อมพูดความจริง สะท้อนและแนะนำสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่สิ่งที่ได้เห็น"

ภาพ รศ.ดร.สิทธุ์ชัย แก้วกิติชัย เจ้าของบ้านที่รอรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ภาพ ศ.ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกำลังฟังด้วยความตั้งใจ และ สอบทานแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 การสร้าง "ค่านิยม หรือ วัฒนธรรมองค์การ"

 ด้วยการเขียนสิ่งที่จะทำ

 ทำตามที่ได้เขียนที่มีการคิดที่รอบครอบโดยๆทุกคนในองค์การนั้นๆ  

 บันทึกสิ่งได้ทำจริง

 เพิ่มเติมความรู้ฝังลึก อะไรทำได้ดี อะไรทำไม่ได้ อะไรคือผลสำเร็จ

 แนวทางที่จะพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

 แล้วเชิญ มิตรแท้ มาให้ข้อเสนอแนะ มาเยี่ยมยาม เดินดูสภาพจริงดูร่องรอยของการทำงานจริง หรือ ที่เรียกว่า Management by Walking Around (MBWA คลิก)

 หลังจากนั้นทีมงานเจ้าภาพ เจ้าของบ้าน เจ้าของสถานศึกษา นำไปพิจารณาร่วม รวมกันวางแผน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อให้ได้การกระทำที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  เป็นวงจรแห่งการพัฒนา เป็นวงล้อที่มีการกระทำในการที่จะยกระดับให้ดีกว่าเดิมทุกทุกด้าน ทุกในองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยว เป็นวงจร PDCA ( Plan Do Check Action) เป็นกิจวัตร เป็นงานประจำ เป็นวัฒนธรรมองค์การ 

 เป็น ส สร้างนิสัยที่ทุกๆอนูในองค์การนั้นมีโดยไม่ต้องสั่งการ ไม่ต้องกำกับ กระทำโดยธรรมชาติ

 นั่นคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เป็นกระบวนการที่เราเรียกแล้วอาจงงงง คือ การประกันคุณภาพ

 ประกันว่าจะได้ประพฤติ หรือ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หรือ

 QA = Quality Assurance ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#management#การประกันคุณภาพการศึกษา#ค่านิยม#qa#quality#วัฒนธรรมองค์การ#walking#around#mbwa#assurance#ศ.ดร.จอมจิน จันทรสกุล

หมายเลขบันทึก: 55762, เขียน: 25 Oct 2006 @ 22:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)