• 24 ต.ค. ผมมีโอกาสไปร่วมประชุมเตรียมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในส่วนของเครือข่าย กศน.ซึ่งประชุมกันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร ของ กศน.เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน จากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนผู้เข้าประชุมครั้งที่สองนี้นับว่าขยายจำนวนไปมากหากเปรียบเทียบจากการประชุมครั้งแรกที่เป็นการประชุมของคณะผู้ก่อการ (ดี) จำนวนผู้ก่อการ(ดี)ตอนนั้นนับได้ไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ำไป
  • ผมเห็นบรรยากาศของการประชุมแล้ว ผมรู้สึกพอใจมากที่ทุกคนมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ หลายหน่วยงานอยากเข้าร่วมแต่ไม่ทันขบวนเสียแล้ว ผู้เข้าประชุมหลายท่านสะท้อนมาว่าเป็นอย่างนั้น..สนใจกันเยอะมาก
  • นิทรรศการในโถงใหญ่มีทั้ง กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กศน.อำเภอเกาะคา กศน.จังหวัดขอนแก่น และทราบจากที่ประชุมว่า กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประสานตรงกับ สคส.อีกแห่งหนึ่งด้วย ส่วนนิทรรศการเล็กๆแบบพับเก็บได้ในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะมีของ กศน.อำเภอเกาะคา และ กศน.จังหวัดขอนแก่น
  • สำหรับช่วงของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่ 10.30 น.ซึ่งจะได้ทำโปรแกรมโชว์หน้าห้องคล้ายโปรแกรมฉายภาพยนตร์ติดที่หน้าห้องเสวนา ซึ่งมีสามข่วงสามหัวข้อ ช่วงละหรือหัวข้อละชั่วโมงครึ่ง จัดรูปแบบเป็นการเสวนาแบบมีส่วนร่วม สัดส่วนการใช้เวลาแต่ละช่วงหรือแต่ละหัวข้อคือ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนบนเวทีร้อยละ 60 ผู้สนใจเข้าร่วมในห้องประชุมร้อยละ 30 และสรุปประเด็นร้อยละ 10 ผู้ดำเนินการเสวนาจะมีทั้งพิธีกรมืออาชีพจากโทรทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ ETV และพิธีกรมือสมัครเล่นจากพวกเราด้วยกันเอง สามหัวข้อเสวนาได้แก่ KM ชุมชน KM องค์กร และ KM ผู้เรียน กศน.
  • ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพูดคุยบนเวทีมาก อยากให้ผู้เข้าร่วมได้สาระมากที่สุด จึงได้คิดกรอบคำถามสำหรับผู้ดำเนินการเสวนาถามคำถามพื้นฐานวิทยากรดังนี้คือ คิดอย่างไร? ทำอย่างไร?ผลเป็นอย่างไร? ผลกระทบเป็นอย่างไร? เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างไร?
  • ดังที่ผมกล่าวตอนต้นแล้วว่าผู้เข้าประชุมทุกคนสนใจ อยากจะได้มีโอกาสอย่างนี้อีกในปีต่อๆไป จึงตกลงกันว่าจะให้โทรทัศน์ ETVของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเก็บความรู้และประสบการณ์งานมหกรรมนี้ไว้เป็นคลังความรู้ เพื่อศึกษาเรียนรู้สำหรับจัดในปีต่อๆไปอีก ผมจึงโทรศัพท์พูดคุยกับน้องหญิง สคส. (นภินทร ศิริไทย) ในเดี๋ยวนั้นเลยขอโควต้าสื่อมวลชวนของ กศน. 3 คน เข้าร่วมทำข่าวด้วย ซึ่งน้องหญิงได้ประสานงานภายในและได้โทรศัพท์มาบอกว่าให้แจ้งชื่อได้และไปลงทะเบียนในวันงานประเภทสื่อมวลชน อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงและ สคส.เป็นอย่างสูง
  • ประชุมครั้งต่อไปเป็นจะเป็นครั้งสุดท้ายประมาณว่าหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายนไปแล้ว เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานครั้งสุดท้าย

ภาพบรรยากาศที่ประชุม

 ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผชช. จาก กศน. ทำหน้าที่ประธาน

  • บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ