ลด...ความขัดแย้ง ละ...ทิฏฐิ ล้าง...อคติ อััตตา รับปีม้า...พาเบิกบาน


ลด...ความขัดแย้ง

ละ...ทิฏฐิ ล้าง...อคติ อัตตา

ต้อนรับปีม้า...นำพาเบิกบาน

ตลอดปี ๒๕๕๗

♣ ♣ ♥ ♥ ♣ ♣

หลับอย่างเป็นสุข ตื่นอย่างเป็นสุข

เมื่อชัดเจน ถึงเหตุของความทุกข์ ความเดือดเนื้อร้อนใจ

และเริ่มลงมือปฏิบัติขัดเกลาอุปสรรคจากภายใน อย่างเป็นรูปธรรม

เริ่มมีผลสะท้อนให้เหตุปัจจัยรอบข้างเปลี่ยนไป...อย่างน่าทึ่ง อัศจรรย์ยิ่ง

....

๑...

ความรักตนเอง...

ที่ยังเข้าไม่ถึงความจริงสูงสุด

มีผลสะดุด ขัดแย้งในตนเองตลอดเวลา

เพียงเรื่องอาหาร...

ยังละเลยตนเองให้บกพร่อง

ข้ามสารอาหารที่จำเป็นเช่นโปรตีน แคลเซี่ยม มานับสิบปี

ความเคยชิน ของการกินง่าย อยู่ง่ายเกินไป

สั่งสมกลายเป็นนิสัย...มักง่าย

เพียงข้าว น้ำพริก ผัก ฉันก็อยู่ได้ ไม่เห็นเจ็บป่วยอะไร

แต่...ภูมิคุ้มกันทางใจ...บกพร่อง! อ่อนแอ ไร้ภูมิต้านทาน

มลภาวะอคติภายในบางด้าน แตกตัว

สิ่งดีงามสะดุดติดขัด

เพียงเรา...ละเลยตนเอง

รู้แล้ว...ไม่ทำ (อย่างต่อเนื่อง เป็นปกติ)

ย่อมมิอาจยอมรับตนเองได้

ความรักและเมตตา ต่อรอบข้าง

ยังมิอาจนับเป็นความจริงใจที่ดีพอ

เพียงเริ่ม จริงจัง จริงใจต่อตน อย่างเป็นรูปธรรม

ตุ๋นถั่วห้าสี เคี้ยวพร้อมงางอก อย่างมีสติไม่ถึงเดือน

กำลังใจเริ่มแข็งแรง ตั้งมั่น

ตั้งหลักเผชิญหน้ากับอคติบางมุมในใจได้ อย่างน่าทึ่ง

ความรัก ความเข้าใจ พร้อมให้อภัยต่อตนมีผลลดความขัดแย้งในตน อย่างแท้จริง

.....

๒...

ความรักชาติ บ้านเมือง

เดินทางเข้ากทม. ร่วมแสดงสิทธิ์ และเสียง แบบตัวเป็นๆ

ว่าไม่เอาด้วยกับคณะทำงาน ดูแลบริหารชาติบ้านเมือง

หลายกระแสความคิดเห็น แยกแยะปัญหาจิตใจส่วนตัว

ปัญหาบ้านเมือง ปรับความเห็นในภาคสนาม

ความจริงโดยสมมุติ และนามธรรม

หากยังหายใจอยู่...จำต้องเปิดใจรับรู้

ใครใด...ที่สอบไม่ผ่าน...เจ็บตัว...พร้อมเรียนรู้

มหัศจรรยของจิตวิญญาณอิสระ ระดับหนึ่ง จากที่มาอันหลากหลาย...

มีส่วนให้แต่ละกระแส ตัวตน ได้ฝึกฝนปรับทิฏฐิ ลดอคติภายใน

เพื่อความสงบ สันติ จาก...หัวใจ แต่ละดวง...แต่ยังคงเป้าหมายไว้

เปิดใจ...รับรู้...รับฟังทุกด้าน ทุกกระแส อย่างมีสติ...

พร้อมแยกแยะ ทำความเข้าใจ...สุดจิตสุดใจ

ความเป็นจริง...ของบ้านเมือง โดยองค์รวม ถูกสังเคราะห์ ออกมาเป็นบวก เป็นลบ

ย้อนเข้ามาตรวจสอบ...ความเป็นจริงภายใน...ปรับทิศทางให้ตรง...เข้าไว้

ด้วยคารวะ...ในจิตใจ เจตนาเสียสละ ด้วยสติปัญญาของทุกฝ่าย

พร้อมเข้าใจ เห็นใจ อภัยให้กับใครใด

ที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับอคติ และแพ้ภัยทิฏฐิ ในบางจังหวะ

เชื่อว่า...

ความจริงใจ เสียสละ

ด้วยสติปัญญา อย่างบริสุทธิ์ เพียรเอาภาระอย่างสุดจิตใจ

แม้อาจยังไม่แสดงผล เป็นประโยชน์ใหญ่เพื่อปวงชนในวันนี้

เมล็ดพันธุ์แห่งทิฏฐิ อันตั้งไว้ดี...

ย่อมก่อเกิดเต็มรูปได้...ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ขอน้อมจิต ส่งพลังบริสุทธิ์ที่เกิดในใจแม้เพียงน้อยนิด

จงแผ่...ไพศาล ถึงญาติมิตร หมู่มนุษย์ในสังคมชาติ

ทุกพลังงานตัวตน บุคคลอย่างไม่แบ่งแยก เถิดเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

......

๓....

ความรัก...ในงานและครอบครัว

เมื่อคืนนี้ พูดคุยทางโทรศัพท์กับน้อง

ถึงความคืบหน้าเรื่องการลางานต่อ เพื่อดูแลแม่ แบบไม่มีกำหนด

และความคืบหน้าเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจ

สมัครเรียนต่อในปีการศึกษาหน้า ที่สถาบันอาศรมศิลป์

น้อง...ยังคงอยากรับครอบครัวเพื่อนบ้าน มาอยู่เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องอยู่

ซึ่งเราได้ปฏิเสธไป ด้วยอคติ เพียงรับรู้ว่า คุณพ่อบ้าน ดื่มเหล้า แม้จะไม่ถึงขั้น ขี้เมา

วาดภาพไปไกล...ถ้าเกิดวงเหล้าขึ้นมาในวันใด ที่บ้านของเรา...ไม่อาจยอมรับได้!

จิตใจที่เปิดรับ อย่างยินดี ถูกปิดลงทันที ด้วยแรงอคติ และทิฏฐิดังนั้น

ครั้น เปิดใจ รับฟังความเห็นของน้อง ในหลายๆด้าน

เห็นความคับแคบของจิตใจตนเอง...รู้สึกละอาย

เพียงเปลี่ยนความคิดใหม่ น้ำเสียงยินดี สบายใจของน้องแสดงออกชัดเจน

น้องบอก ทำตามสัญญาที่ขอ คือขอเวลาหนึ่งปี

หากนับจากนี้ พี่จะกลับไปทำงาน หรือจะอยู่ช่วยดูแลแม่ต่อ ก็ตามแต่จะตัดสินใจ

ไม่ต้องห่วงสวนผักหวานป่า ต่อน้ำแล้ว จะให้พี่ชายแวะมาสานต่อเอง

รับฟังด้วยความรูั้สึกอึ้ง และทึ่ง

เพียงเรา เปิดใจยอมรับอีกความเห็น หลายสิ่งก็ลื่นไหล อย่างลงตัว

ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เอื้อคนทุกข์ยาก

แม่ได้รับการดูแล ที่หลายหลาก

ความรัก...ไม่ถูกผูกขาด ในแบบของเรา เท่านั้น

ส่วนใดที่ดีๆ ที่เขารับได้ก็รับไป ส่วนที่เติมเต็มเข้ามาใหม่ ก็ยินดีให้เป็นไป

มหัศจรรย์...ของการยอม

การลด การละ การล้างอคติ ทิฏฐิ อัตตา

ย่อมนำความผาสุก...เบิกบาน

สู่ตน สู่คน และสังคมรอบข้างได้...ดังนี้

สาธุ สาธุ สาธุ (อีกที)

งาน...

ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางกระแส

พร้อมตั้งจิต เปิดใจ รับรู้ รับฟังอย่างเข้าใจ เห็นใจ อภัย และให้เกียรติกันและกันได้

แม้งานยังมีอุปสรรค แต่เมื่อใจคน ลดความขัดแย้งได้ อะไรๆก็ราบรื่น

สาธุ สาูธุ สาธุ (อีกๆ)

บันทึกสดๆ

ในเช้าที่สี่ของการอดอาหารเพื่อสุขภาพ

ด้วยความรู้สึกที่เบากาย เบาใจ

ส่งท้ายปีเก่า เตรียมรับปีใหม่

ด้วยดวงใจ ที่สงบเย็น...เบิกบาน...สบาย

Happy Ba

ขอศีล ธรรม นำพา

บุญรักษาทุกท่านเถิดเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ มุมหนึ่ง ของเมืองบางกอก

หมายเลขบันทึก: 557619เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2013 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ธันวาคม 2015 08:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (24)

ขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆนะครับ

สวัสดีปีใหม่ 2557ค่ะพี่อ้อย...บันทึกหลากอารมณ์เลยนะคะ ปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงๆพลังใจแข็งแกร่งพระคุ้มครองรักษานะคะ

ปล.วันนี้ได้พบตัวเป็นๆพี่แขกแล้ว น่ารักค่ะ;))

อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆหลายประการมาก เป็นการทบทวนชีวิตหนึ่งปีที่มีคุณค่ามากค่ะ ขอบคุณมากๆและขอให้กุศลผลบุญที่คุณTawandin ได้สร้างไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้สมปรารถนาในสิ่งที่คาดหวังและการเรียนรู้ในปีใหม่นี้และต่อๆไปนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ อาจารย์ โอ๋-อโณ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ และขอบพระคุณมากค่ะ ท่านอาจารย์ kanchana muangyai

* ขอให้มีความสุขสมปรารถนาตลอดปีนี้ และตลอดไปค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ดา กานดาน้ำมันมะพร้าว

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่ใหญ่

นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ตะวันดิน

สุข สดชื่น สมหวังตลอดปีและตลอดไปด้วยนะคะ

ขอบคุณนะคะ ที่ทำให้รู้จักหน้าตา และที่สำคัญ ตัวตนของ "คุณ Tawandin" เพิ่มขึ้นอีกหลายแง่มุม...ด้วยความศรัทธาค่ะ

-สวัสดีปีใหม่ครับ..

-หวังว่าคงจะไม่ช้าจนเกินไป ฮ่า ๆ

-สบายดีนะครับ

-ขอบคุณสำหรับบันทึกดี ๆ นี้ครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณยาย มนัสดา

ขอให้ทุกคำพร ย้อนคืนสู่คุณยายทบเท่าทวีค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ท่านอาจารย์แม่ ไอดิน-กลิ่นไม้
๕๕๕ ยังใหม่อยู่ค่ะ ก่อนวันที่ ๑๕ :)

ไปบ้านมาห้าหกวันค่ะ วันนี้ เข้าที่ทำงานแล้วค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ คุณเพชร เพชรน้ำหนึ่ง


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี