สิ่งที่ต้องทำ

1. ทำการ backup ข้อมูลทุกวัน ไว้ที่driveอื่นๆยกเว้นdirve c หรือเก็บไว้ใน  Hardisk External ซึ่งสมควรมีไว้ทุก สอ ถ้าไม่ได้ backup ไว้ขอบอกว่าลงข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ที่ได้ backupข้อมูลล่าสุด ิเคยมาแล้วขอบอก ฮิฮิ

2. กรณีไฟดับให้รีบปิดโปรแกรมและปิดเครื่องคอมทันที ถ้าไม่ทันไฟล์บันทึกข้อมูลเดือนที่ลงข้อมูลจะเจ้งบ๊งทันที จะลงการให้บริการผู้ป่วยไม่ไ้ด้สิ่งสำคัญต้องมีเครื่องสำรองไฟด้วยและ

กรณีไฟล์ไฟล์นี้เสียขณะไฟดับไฟกระชากให้ก๊อปปี็ีไฟล์ทั้งหมดที่backupไว้

มาแทนที่อันเดิมก็จะสามารถลงข้อมูลได้เหมือนเดิม

ี