60 อุปนิสัย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

1.    การเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนได้ง่ายและมีความจริงใจ
       ถ้าท่านกำลังจะก่อให้เกิดความมีมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารที่ดี ท่านต้องพัฒนาทัศนคติการใส่ใจผู้อื่นและการเพิ่มคุณค่า เมื่อวางแผนในทัศนคตินี้แล้ว ท่านกำลังยึดมั่นกับตัวเองในการนำความสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติ จงเป็นมิตรที่แท้จริง จำไว้ว่า “จงคิดทุกคำทีท่านพูด แต่อย่าพูดทุกคำที่ท่านคิด”  ความซื่อสัตย์ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่น่าเชื่อถือ
2.    มองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นไม่ลังเลในการตัดสินใจ
      ความลังเลที่มีต่อทุกสิ่งในด้านลบจะเป็นตัวส่งเสริมให้สิ่งที่ท่านมองเป็นความจริง ถ้าท่านคิดว่าท่านอาจจะล้มเหลว ท่านก็จะล้มเหลว ดังนั้นจงอย่าคิดเช่นนั้น จงอย่าให้เวลาแก่ความคิดในแง่ลบแม้แต่วินาทีเดียว และอย่าละเลยมันด้วย
      ชีวิตเป็นการเดินทางของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ท่านจะค้นพบสิ่งที่ท่านต้องการ เพื่อจะพบความสุขกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ
      ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการสร้างความสัมพันธ์ก็คือ ความก้าวหน้าของผลิตผล ประสิทธิผล และความสำเร็จในธุรกิจของแต่ละวัน ท่านสามารถบรรลุความฝันในอาชีพการงานของท่านได้
      การทำงานคนเดียวเป็นการจำกัดมากเกินไป การสร้างความสัมพันธ์นำความสมดุลและความสุขมาสู่ชีวิตของท่าน      

3.    เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
      ผู้ประสบผลสำเร็จหลายๆคนมีลักษณะมากมายที่คล้ายคลึงกันคือ ระดับของความชัดเจน สมาธิ สติปัญญา และการยอมรับของพวกเขา พวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไร กำลังจะไปไหน เป้าหมายของเขาเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพวกเขาเข้าใจว่าการรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจว่า อะไรเป็นสิ่งจำเป็นในการได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการ
      การรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหา / พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ / ให้ความสำคัญกับทุกคน

4.    มีทัศนคติที่ดีต่อปัจจุบันและอนาคต
      ทัศนคติสามารถเป็นได้ทั้งการสร้างสรรค์และการทำลาย เราสามารถแปรความคิดเหล่านั้นไปในทางที่เป็นจริงได้ โดยการมีความคิดและทัศนคติในทางที่ดี เมื่อทัศนคติของเราที่มีต่อตัวของเราก็คือ ความใจกว้างและความมีเมตตา เราก็จะได้รับส่วนต่างๆ ของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมากมาย แต่ต้องระมัดระวังที่จะไม่ประเมินค่าพลังของทัศนคติที่ไม่ดีให้ต่ำเกินไป ถ้าเรามีทัศนคติในแง่ลบ เราจะได้รับความผิดหวังและพ่ายแพ้

5.    การรู้จักติดตามผลของสิ่งที่ทำไปแล้ว
      สามารถก่อให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญในการได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่มักจะกลัวการถูกปฏิเสธ หรือกลัวพบสิ่งไม่ดีจึงไม่ค่อยติดตามผลของสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว ขั้นตอนแรกของการไปถึงสิ่งที่ท่านต้องการ คือ การตั้งเป้าหมาย เมื่อท่านรู้สิ่งที่ท่านต้องการอย่างชัดแจ้งแล้ว ท่านจะสร้างสัมพันธภาพที่ยอดเยี่ยมเพื่อการติดตามผลของงานที่ง่ายขึ้นในอนาคต

6.    รู้จักให้ในสิ่งที่คนอื่นต้องการ
      ยิ่งท่านสร้างสัมพันธภาพของท่านได้ดีมากเท่าไร ท่านก็ยิ่งจะให้ผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งให้ความร่วมมือทางธุรกิจ ครอบครัว และเศรษฐกิจ สำหรับเป้าหมายเฉพาะของการแบ่งปันและการเพิ่มคุณค่า ในขณะที่ไม่คาดหวังอะไรกลับมา  ถ้าท่านสามารถทำอะไรบางอย่างกับผู้อื่น ด้วยความสนุกและความสามัคคี ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้า และเป็นอะไรมากกว่าที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อน เมื่อนั้นท่านจะมีพรสวรรค์ที่ล้ำค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งที่ใครๆสามารถมีได้ การให้ของขวัญเช่นนั้นทำให้ท่านได้รับประโยชน์ทางด้านวัตถุและจิตใจที่ดีที่สุด ทั้งยังได้รับสิ่งต่างๆที่ท่านอยากได้กลับมา จงเรียนรู้ที่จะให้

7.    รู้จักใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองมีและสิ่งรอบตัว
     ท่านมีปัญหาหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะทุกครั้งที่ท่านพบปัญหา และแก้ไขโดยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท่านจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น (ผู้กระทำ) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของท่านในการประสบปัญหาเหล่านี้ ถูกตัดสินโดยทัศนคติทางใจของท่านเอง ทำไมท่านไม่กำหนดลักษณะที่ท้าทายในแง่บวกแทนที่จะเป็นในแง่ลบ ถ้าท่านคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนแก่นแท้ของชีวิต เป็นความตื่นเต้น เป็นส่วนที่สมบูรณ์ของประสบการชีวิต ท่านก็สามารถขจัดความกลัวออกไปจากจิตใต้สำนึกของท่านได้

8.    ทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมโดยตั้งเป้าหมาย
      1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการประจำวันของท่าน ลองพิจารณาชีวิตประจำวันของท่านว่า ท่านกำลังทำสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันวันแล้ววันเล่าใช่หรือไม่ ถ้าท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวัน ท่านอาจเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปของงานที่ทำอยู่ทุกวัน นี่เป็นการให้โอกาสแก่ท่าน ในการกำหนดความต้องการที่มากขึ้น ทำงานสร้างสรรค์ในเวลาที่เช้าขึ้นกว่าเดิม ท่านอาจจะกำหนดกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการแก้ไขโครงการจัดระเบียบชีวิตของท่านโดยการมีเวลาคิดให้สุขุมรอบคอบมากขึ้น
      2. ทำสิ่งที่สามารถทำได้ และลงมือทำ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่โต การทำสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของท่านให้สำเร็จ สามารถยกระดับท่านและทำให้ท่านอยากทำสิ่งที่ทะเยอทะยานมากขึ้นในวันพรุ่งนี้
      3.สร้างนิสัยใหม่ของความสำเร็จ จงเลือกกลเม็ดที่มีประสิทธิภาพแล้วตัดสินใจทำให้เป็นนิสัย วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดนิสัยที่ไม่ดีก็คือ การแทนที่ เราได้รับนิสัยที่ดีมาด้วยวิธีเดียวกับการรับนิสัยที่ไม่ดี เสมือนการเกิดซ้ำอีก เพื่อสร้างความพอใจในการตอบสนองต่อความต้องการ   .. ถ้าท่านกำลังพยายามสร้างนิสัยการทำงานที่ยากที่สุดให้สำเร็จในตอนเช้า ก็จงให้รางวัลแก่ความสำเร็จนั้นโดยการไปดูภาพยนตร์หรือทำสิ่งอื่นๆ วิธีนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำสิ่งที่แตกต่างและหาวิธีบรรลุเป้าหมายที่ดีกว่า

9.    อย่ามัวคอยความช่วยเหลือจากคนอื่น ต้องลงมือทำด้วยตนเอง
     การสร้างเป้าหมายเป็นเสมือนแผนที่ของการเดินทางของชีวิต เมื่อท่านไปถึงจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย) จงใช้เวลาสักเล็กน้อย เพื่อลิ้มรสชาติของสิ่งนั้น แล้วก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย) ถัดไปของท่าน ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่ต้องอาศัยเวลาในการบรรลุผลมากขึ้น.. “เมื่อวานเป็นเช็คที่ถูกยกเลิกไปแล้ว พรุ่งนี้เป็นเช็คล่วงหน้า แต่วันนี้เป็นเงินสดที่อยู่ในมือ”
      ถ้าท่านพร้อมจะผูกมัดอยู่กับเวลาและความพยายามที่จำเป็น ท่านจะได้รับความรู้และปัญญาอันสำคัญ ที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพการงานของท่าน

10.    รู้จักวิเคราะห์ทบทวนชีวิตปัจจุบันของท่าน
      ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องการไปไหน จนกว่าท่านจะรู้ว่าท่านมาจากไหน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านและรูปแบบชีวิตของท่าน ท่านต้องรู้ว่าท่านคือใครในวันนี้


11.    จงดูแลตัวท่านเองให้ดี
      เพราะเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ท่านไม่มีทางจะประสบความสำเร็จได้เลย ถ้าท่านไม่รักตัวเอง และไม่พูดความจริงกับตัวเอง วิถีแห่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไวต่อสิ่งเร้ามาก เพราะบุคคลแรกที่ท่านต้องสัมพันธ์ด้วยก็คือ ตัวท่านเองเมื่อจะเริ่มต้นรักตัวเอง ลองพิจารณาดูว่าคนอื่นๆเขาเห็นอะไรเมื่อเขามองท่าน นั่นคือ ร่างกายของท่าน เพราะฉะนั้นจงดูแลรักษาร่างกายของท่านให้ดี มีทัศนคติที่ดีกับร่างกายของตัวเอง

12.    มีความเป็นตัวของตัวเอง
13.    พูดความจริงกับตัวเองเสมอ
14.    รู้จักทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
15.    รู้วิธีบริหารและให้ความสำคัญแก่พลังของตนเอง
      - อย่ากลัวความสำเร็จ เพราะสิ่งนี้สนุกกว่าความล้มเหลว
     - ท้องฟ้าคือขีดจำกัด ดังนั้นจงเพิ่มระดับความคาดหวังของท่าน
      - จงเชื่อถือตนเอง แล้วคนอื่นๆทุกคนก็จะเชื่อถือท่านด้วย
      - ความมั่นใจคือโรคติดต่อ
 
16.    เชื่อว่าตนเองจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
17.    ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
18.    เรียนรู้ที่จะเชื่อถือตนเอง
19.    รู้จักกำหนดอนาคตของตัวท่านเอง
      การตั้งเป้าหมายเป็นกระบวนการที่สำคัญมากสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ความชัดเจนคือพลัง ยิ่งความปรารถนาของหัวใจของท่านมีความชัดเจนมากขึ้นเท่าไร การดึงเอาทรัพยากร ข้อมูลคำแนะนำ และพลังงานที่ถูกต้องมาใช้ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น

20.    การสร้างอุปนิสัยในการติดต่อสื่อสาร
21.    คาดหวังในชัยชนะเสมอ
22.    ไม่เสียเวลาครุ่นคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้ว และรู้จักดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้งดงาม
23.    รู้จักการให้อภัยด้วยความรักเสมอ
24.    จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง หัวเราะให้ตัวเอง และสร้างมิตรภาพแม้ยามที่ท่านไม่ต้องการ
25.    ไม่หวังผลตอบแทนจากการให้
26.    ประยุกต์กิจวัตรประจำวันให้เข้ากับปรัชญาการทำงาน
27.    รู้วิธีขอความช่วยเหลือ
28.    ช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มความสามารถ
29.    เอาใจใส่ทุกคนเหมือนแขกคนสำคัญ
30.    การรู้จักถามในสิ่งที่ควรถาม
31.    จงตั้งใจฟังและเรียนรู้
32.    เป็นผู้ให้เท่ากับรับหรือมากกว่า
33.    ใช้ทักษะการสื่อสารให้ถูกต้องและยอดเยี่ยม
34.    หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
      การรับข้อมูลในแง่ดีจะทำได้ดีมากกว่าถ้าข้อมูลนั้นถูกนำเสนอในรูปแบบที่สั้นๆและรวบรัด แม้แต่ข้อมูลในแง่ลบก็จะเจ็บปวดน้อยกว่าถ้าไม่ดึงออกมาพูด เมื่อท่านกำลังพยายามสื่อสารกับใครบางคน
     จงจัดระเบียบประเด็นที่ต้องได้รับการชี้แจงต่อไปนี้
      - ทำไมข้าพเจ้าจึงต้องสื่อสารข้อมูลนี้
     - ผู้รับจะทำอะไรกับข้อมูลนี้
     -ถ้าเราได้รับทุกสิ่งที่เราหวังไว้เราจะสร้างสถานการณ์แห่งชัยชนะได้อย่างไร         
35.    รักษาไมตรีเอาไว้แม้จะมีความเห็นที่แตกต่าง
36.    การยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่
37.    ใช้เวลาบริหารเวลา
38.    รู้เป้าหมายและความต้องการของตนเอง
39.    จัดลำดับทำสิ่งที่สำคัญแล้วปล่อยที่เหลือไว้ก่อน
40.    รู้จักเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุมหรือเสนองาน
41.    การจัดเอกสารด้วยวิธี เอ-ไอ-อาร์-เวฟ
42.    การจัดระเบียบจะช่วยประหยัดเวลา
43.    ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องมือที่เหมาะสมจะเป็นผู้ชนะ
44.    จงจัดการกับการขัดจังหวะอย่างรวดเร็ว
45.    แนะนำตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจภายใน 10 วินาที
46.    อย่าเป็นคนตระหนี่
47.    แสวงหาเงินตราด้วยอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเอง
48.    จงเผชิญหน้ากับความกลัว และรู้จักปรับตัวเมื่อเกิดปัญหา
49.    เพื่อความสำเร็จท่านต้องเรียนรู้การเป็นตัวของตัวเอง
50.    เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส
51.    ไม่มองข้ามโอกาสที่ดีกว่าของชีวิต
52.    รู้จักการเปรียบเทียบระหว่างการเสียสละและการหาเงิน
53.    รู้จักคุณค่าและมีความมั่นใจในตนเอง
54.    พึงระลึกเสมอว่าทุกอย่างที่ได้มาไม่ได้ใช้เงินแลกมาทั้งหมด
55.    แก้ปัญหาให้ผู้อื่นอย่างใส่ใจ
56.    การมีแนวคิดที่ดีเป็นประตูสู่การสนับสนุนทางด้านการเงิน
57.    อย่าให้อุปสรรค 3 ประการมาขัดขวางท่าน
58.    ลงมือทำเมื่อมีโอกาส อย่ากลัวความล้มเหลว
59.    พัฒนากิจวัตรประจำวันเพื่อปรับปรุงตัวเอง
60.    ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ และเป็นนายของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้#การจัดการ#การค้นพบ#การรู้จักตนเอง#ความตั้งใจ

หมายเลขบันทึก: 55717, เขียน: 25 Oct 2006 @ 15:19 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

 Dreaming เรียนท่าน บอนFree

 ประเสริฐครับ

 ๖๐ อุปนิสัย สำหรับเดือนแรกเริ่มของปีงบประมาณ ๒๕๕๐

เขียนเมื่อ 
ดีมากค่ะ คุณบอน ครูอ้อยขอเอาไปเก็บไว้ในที่แห่งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ พี่อรจะพิจารณาและทบทวนทีละข้อค่ะ
เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน อ.JJ

คาดไม่ถึงครับว่า บันทึกที่นั่งพิมพ์ร่วมชั่วโมงจะประทับใจท่านได้

เรียนครูอ้อยครับ

ครูอ้อยมีที่เก็บข้อมูลหลายที่ อย่าลืมเก็บไว้ในที่ที่อาจจะลืมเก็บนะครับ ที่แห่งนั้นคือ หัวใจ

เรียนพี่อร ครับ

ขอบคุณครับ ที่บันทึกนี้ โดนตาโดนใจพี่อร

เขียนเมื่อ 

 Raise The Roof 1 เรียนท่าน บอนFree

 Free ที่จะคิด

 Born ที่จะเกิด

 ทำสิ่งที่ดี พลีความคิด

 มิตร(แท้) ย่อมชื่นชม

 ไม่ใช่แค่ พ่น ลมใส่เพื่อน(แท้)

เขียนเมื่อ 
ถึงคุณบอน  ที่เก็บแห่งใจ  ครูอ้อยมีเสมอ  ไว้เก็บความรักความอบอุ่นจากมิตรรักได้มอบให้  ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณบอน 
  • เช้านี้เรียนเชิญรับประทานอาหารเช้าที่บ้านครูอ้อยนะคะ 
  • ถ้าเข้ามาอ่านตอนบ่ายก็เรียนเชิญอาหารว่างน้ำส้มคั้นสูตรคุณบอนที่สอนครูอ้อยไว้ไง  เรียนเชิญค่ะ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ อ.JJ
   สงสัยมานานเหมือนกันครับว่า ทำไมท่านถึงเรียกขานว่า บอนFree  หมายถึง ฟรีแลนซ์ หรือเปล่านะ แต่ Freeที่จะึิึิคิด และ Born ที่จะเกิด เป็นนิยามที่ตรงกับ Concept ของ blog Keep in mind ครับผม

ครูอ้อยครับ
   เมื่อวานไปตระเวณแถวรอยต่อ กาฬสินธุ์- อุดรธานี เลยโผล่มาบันทึกกันตั้งแต่ตอน 6 ทุ่ม ว่าแต่ครูอ้อยไม่หลับไม่นอนหรือครับ เห็นโผล่มาทุกโมงยาม กลายเป็น รปภ ของ gotoknow ไปแล้วหรือนี่
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะคุณบอน รู้ว่าเป็น รปภ ทำไมไม่ทักล่ะ อิอิ ตำแหน่งใหม่นี่น่าคิดนะ
เขียนเมื่อ 
ดึกๆ ทักไม่ไหวครับ ง่วง บันทึกเสร็จ ปิดเครื่องนอนเลย
เปิดโอกาสให้ท่าน รปภ. เฝ้าเวรยาม ดูแลท่านอื่นๆบ้างน่ะครับ
แสงเทียน
IP: xxx.25.214.29
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วจะนำไปใช้ ขอบคุณ
เขียนเมื่อ 
ยินดีอย่างยิ่งครับ คุณแสงเทียน