92.บทกวี : ความหมายสุดท้าย

...

วันนี้

     ทุกสิ่ง ล้วนมี ความหมาย

          วันหน้า อาจจะ กลับกลาย

               สิ่งสุดท้าย มีความหมาย นิรันดร

...

ชยพร  แอคะรัจน์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)