การใช้ blog เพื่อเก็บบันทึก Literature Review

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก็ไม่น่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการใช้ Blog ใช่ไหมครับ

     ด้วย Blog นี้ (ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน) อยู่ใน ชุมชน: วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก ร่วมค้นหา และนำไปสู่เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข และวัตถุประสงค์ของ Blog ก็เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" ทั้งนี้จะรวมถึงการ Literature Review ด้วย

     จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ระบบ Blog เมื่อทำการ Review ได้แล้ว ก็ต้องสำเนาโดยการถ่ายเอกสาร (ใช้กระดาษ) ฝากไปให้กัน ขณะเดียวกันในเครือข่ายฯ ตอนนี้มีอยู่ทั่วทั้งจังหวัด (จำนวนหลายสิบคน และจะยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) ผมนึกไม่ออกว่าจะสิ้นเปลือง และเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่หากไม่มี Blog

     จึงต้องใช้ Blog เพื่อเก็บบันทึก Literature Review ด้วย และใช้เป็นช่องทางส่งผ่านให้นักวิจัยในพื้นที่ด้วย ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บางครั้ง บางเรื่องก็บอกไม่ได้ทั้งหมดว่าจะต้อง Review อะไรไว้บ้าง ไปพบมาในพื้นที่ก็ต้องกลับมา Review เพิ่มเติมอีก เรียกว่า ทำไป คิดไป เรียนรู้ไป และต้อง Review ไปพร้อมกัน ๆ อยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดโครงการ ซึ่งจากที่ตั้งไว้คร่าว ๆ 3 ปี ไม่ต่ำกว่านี้ (ประมาณ 3-5 ปี) นี่เพิ่งผ่านมาได้ปีเดียวเองครับ ฉะนั้นหากจะใช้ Blog เพื่อเก็บบันทึก Literature Review ด้วย ก็ไม่น่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการใช้ Blog ใช่ไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)