ขอบคุณ สคส.และหน่วยประกันคุณภาพมน.

วันนี้ผมมีหลายเรื่องที่อยากขอบคุณผ่าน Blog ลำดับแรก คือ สคส. ที่ได้แนะนำ Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ใน Gotoknow.org

    วันนี้ผมมีหลายเรื่องที่อยากขอบคุณผ่าน Blog ลำดับแรก คือ สคส. ที่ได้แนะนำ Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ใน Gotoknow.org ให้ทุกท่านได้รู้จัก ผมเองได้สมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2548 โดยการเชิญชวนของรศ.มาลินี (คณบดี) และก็ทำเรื่อยมาแบบไม่มีทิศทาง นอกจากนี้ได้รับคำแนะนำจากอ.กรกฎ เชาวะณิช มาอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ Blog ให้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันนี้ผมได้จัดตั้งชุมชนขึ้น 2 ชุมชนครับ คือ

      ชุมชนแรก คือ ชุมชนสำนักงานเลขานุการ รวมกันโดยมีหัวปลาเดียวกันคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการให้พร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอก โดยมีสมาชิกชุมชนดังนี้ครับ

      ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนคนพัสดุ เกิดจาก UKM 3/48 ที่ได้ไปรวมตัวกันที่ม.ขอนแก่น และได้มีความเห็นตรงกันว่า จะมีการแลกเปลี่ยนรู้งานพัสดุของมหาวิทยาลัย ครับ มีสมาชิกชุมชนดังนี้ครับ

      สำหรับ Blog ของผมเอง มี 2 Blog คือ Blog สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ และ Blog พัสดุมน.-สหเวช ซึ่ง Blog ผมเองอยู่ในหลายชุมชนครับ 

       สุดท้ายต้องขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพ มน. ผศ.ดร.วิบูลย์ ที่ให้กำลังใจในการทำงาน คุณเจนจิต (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ) และ คุณโอ ที่ให้ความอนูเคราะห์โปรแกรม mind map และ โปรแกรม River-stair Diagram

                                                                                                                 บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

                         

       

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.244
เขียนเมื่อ 
     มาเยี่ยมชน และชื่นชมครับ คุณบอย เฮ้... สู้!
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณชายขอบครับ ติดตาม Blog ของคุณชายชอบเช่นกันครับ