ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เข้าเยี่ยมชมอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของเว็บการจัดการความรู้ของ ม.มหิดล ได้ที่

http://mu-st.net/mukm

และฝากความรู้ ความคิดเห็นได้ตามอัธยาศัยครับ

ชัยเลิศ