อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของเว็บการจัดการความรู้ของ ม.มหิดล

Mahidol University Knowledge Management Internet web site--> http://mu-st.net/mukm

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เข้าเยี่ยมชมอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของเว็บการจัดการความรู้ของ ม.มหิดล ได้ที่

http://mu-st.net/mukm

และฝากความรู้ ความคิดเห็นได้ตามอัธยาศัยครับ

ชัยเลิศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้ด้านต่าง ๆ จากชาวมหิดลและผู้สนใจทั่วไปความเห็น (0)