งานบริการพยาบาลในยุคระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การพยาบาลขั้นสูง

งานบริการพยาบาลในยุคระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้วยฐานแห่งความรู้จะต้องมี
* คุณภาพ
* ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง
* เป็นธรรม คุ้มราคา ประหยัด
* ปฏิสัมพันธ์ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติ (Best Practice)
* วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
* การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
* ไร้ข้อผิดพลาด
* คุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายน้อย
* เพิ่มคุณภาพชีวิต
* ผู้ป่วย/ครอบครัว พึงพอใจ
* จำเป็นต้องใช้ความรู้ โดยเฉพาะการวิจัยเป็นฐาน

Philosophy of Universal Health Care Coverage  System
* Holistic approach
* Participatory
* Healthy Public Policy
* Equity
* Efficiency
* Quality
* Consumer empowerment
* Self-care, self reliant

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.50
เขียนเมื่อ 
     ดู "ไร้ข้อผิดพลาด" ที่ 6 sigma ได้นะครับ มี link เชื่อมโยงไว้ด้วยแล้วครับ