ทำเนียบการบริหารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

   ในวันที่ 25 กันยายน 2548 มีการเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายใหม่ ซึ่งมีบางท่านได้หมดวาระลงแล้ว และมีการเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ และในวันนี้ คุณสมศักดิ์ สาริกา ประธานเครือข่าย ก็ขอลาออกจากตำแหน่ง ท่านได้ให้เหตุผลไว้ว่า ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะเปิดโอกาส ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารตรงจุดนี้  เพราะมีหลายท่านที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาบริหารตรงจุดนี้ได้ แต่ท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายต่อไป ผลของการเลือกตั้งประธานเครือข่ายและกรรมการ มีผลเป็นดังนี้

ทำเนียบการบริหารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ 

 

ประธานเครือข่าย นายสมรัก ใจกล้า

 รองประธานเครือข่าย นายประหยัด ทองดำ นายเพียร ทองดับแก้ว  นายประจบ เปาะทองคำ นายพรประสิทธิ์ หมื่นรักษ์

 เลขานุการ นางวรรณี ศุภพันธ์มณี นายชูสิน วิทยานุภากร นายไพรัตน์ มีบุญมาก

 เหรัญญิก นางพัชรี วารีพัฒน์ นางเกษร คงยืน นายอนันต์ คล้ายพิมล

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 1 นายประจบ ไชยประยา นายประหยัด ทองดำ นายสมรัก ใจกล้า นายสำราญ เวทยาวงศ์

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 2 นางจิราพร เกิดมณี นายชูสิน วิทยานุภากร นายเปี้ยน นรสิงห์

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 3 นายจเร อินทวี นายสมศักดิ์ สาริกา นางวรรณี ศุภพันธุ์มณี

  กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 4 นายภูวนารถ รัตนวงศ์ นางเกษร คงยืน คุณทนง สามล

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 5 นายประสิทธิ์ ส้มแป้น นายสงัด กั๋งเส้ง นายอนันต์ คล้ายพิมล

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 6 นายสมมาตร ศิลปะ นายไพรัตน์ มีบุญมาก นายวิชิต ศรีธรรมมา

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 7 นายสานน หีดเสน นายประจบ เปาะทองคำ นายสมพร ทองนุ่น

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 8 นางทัศนีย์ มีปาน นางพัชรี วารีพัฒน์ นายเพียร ทองดับแก้ว

 กรรมการเครือข่าย หมู่ที่ 9 นายพรประสิทธิ์ หมื่นรักษ์ นางวราพร แดงเกาะโพธิ์ นายมนตรี บุญวรรญ

     ขอเป็นกำลังใจให้ทีมบริหารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอทุก ๆ ท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

คม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น้าสมรักษ์อยู่ข้างบ้านเราเอง คิดถึงบ้านจัง อยากกลับในโคร๊ะ