Blog Offline

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลายคนอยากเขียนบันทึกใน Blog แต่ทำไม่ได้ ไม่สะดวก (อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล แม้สัญญาณโทรศัพท์ที่บอกว่าครอบคลุมทั่วประเทศ ยังไม่มีที่นั่น)

     ในงานที่ผมทำประจำคือ การสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชน (งานฐานข้อมูลฯ และการประเมินผล) นอกจากโครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่หมอยอร์น (นพ.ยอร์น จิระนคร) และผมเป็นนักวิจัยหลักแล้ว ก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ระบบรายงาน 0110 รง.5 ซึ่งเครือข่ายหน่วยบริการต่าง ๆ รายงานเข้าไปที่ฐานข้อมูลกลาง โดยระบบ webbase สิ่งหนึ่งที่เขาอำนวยความสะดวกคือ ระบบรายงาน 0110 รง.5 แบบ Offline เนื่องจากการเข้าถึงระบบ Internet มีไม่เหมือนกันในแต่ละแห่ง การ Key ข้อมูล จึง Key แบบ Offline ไว้ก่อน จากนั้นเมื่อเชื่อมต่อได้ หรือส่งให้จังหวัดก็ได้ เราก็จะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบทันทีด้วยโปรแกรม Offline นั้น สะดวกมาก (ร่ายเสียยาว น่าจะขออะไรอีกแน่เลย)

     การบันทึก Blog ของคนในเครือข่ายที่เป็นทีมงาน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ก็เช่นกัน หลายคนอยากเขียนบันทึก แต่ทำไม่ได้ ไม่สะดวก (อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล แม้สัญญาณโทรศัพท์ที่บอกว่าครอบคลุมทั่วประเทศ ยังไม่มีที่นั่น) เวลาจะอ่านก็ต้องปริ้นไปอ่าน ทำให้การแสดงความคิดเห็นกลายเป็นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเวทีเสวนาฯ กัน ที่จริงผมก็ใช้การบันทึก Blog Offline อยู่แล้ว คือใน NotePad แต่ที่กล่าวถึงคือในลักษณะโปรแกรม โดยเราเป็นธุระแทนให้ได้ในการส่ง อย่างอื่น เขาทำมาเสร็จเองก่อนแล้วทุกอย่าง

     เป็นความ ความอยากเล็ก ๆ อีกแล้วครับ อาจารย์ ดร.จันทวรรณฯ เรื่องที่ 3 4 แล้ว (ขอแก้ไขครับ) ก่อนหน้า ความอยากเล็ก ๆ นี้ก็คือ การอ่าน Blog จากหน้าที่มีเมฆความรู้, การสืบค้นใน gotoknow.org แล้วมา Blog Offline วันนี้ (อาจารย์เริ่มเหนื่อยกับคนเรื่องไม่น้อย อย่างผมหรือยังครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)