เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ครบ 90 วันของระบบ Blog ใน Gotoknow.org จะขอเขียนถึงเรื่องราวสำหรับผม กับระบบ Blog ใน Gotoknow.org บ้าง (ของ gotoknow.org ผมจะเขียนได้ไง ได้แต่ฝากขอบคุณ เหมือนที่ขอบคุณอยู่บ่อย ๆ)

          เมื่อวันที่ 27 ส. 27 ส.ค. 2548 เวลาโดยประมาณ 23:23:38 ผมได้ทำการสมัครเข้าใช้บริการ Blog ของ Gotoknow.org สำเร็จ ท่ามกลางความทุกลักทุเล (ดูจากคู่มือที่ อ.ดร.จันทวรรณฯ เขียนแนะนำไว้) เพราะมาพบโดยบังเอิญ (มาจาก google.co.th) ใช้เวลาอ่านคู่มือก่อนทำการสมัครฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังเข้ามาเจอ เริ่มถูกใจ (ปิ้ง) ในทันที ยิ่งมั่นใจที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้า =หากว่าถ้ายังโสด (หมายถึงผม) จะให้ผู้ใหญ่จัดขันหมากไปสู่ขอทันที= เมื่อผมไม่โสดแล้ว และนี่เป็น Blog ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ จึงไม่ลังเลและรีรอ (บางส่วนได้เขียนถึงไว้บ้างแล้วที่ ชวนมาดู Drive D: ของผมกัน) จากวันนั้นถึงวันนี้ (18 ต.ค. 2548 เวลา 20:41:28) ได้ 53 วัน กับบันทึก 190 บันทึก ใน 9 Blog และเชื่อมประสานกับชุมชนอยู่ 10 ชุมชน โดยมีชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข เป็นชุมชนเริ่มต้น ตอนหลังสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อกรองเฉพาะ 9 Blog ที่ผมเขียนเอง ด้วยชุมชนคนเมืองลุง

          โดยสรุป Blog ที่อยู่ในชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหา เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มีจำนวน 9 Blog ที่ผมบันทึกเอง (เรียงจากการบันทึกมากไปหาน้อย ณ วันที่บันทึกเรื่องนี้) ดังนี้ครับ
          1. Bolg ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 65 บันทึก
          2. Bolg ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 32 บันทึก
          3. Bolg ความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมค้นหาความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 30 บันทึก
          4. Bolg เรื่องเล่าจากพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นสถานบันครอบครัว สถาบันเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่มาบันทึกไว้ ทั้งจากที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้สอนสั่งมา หรือได้สอนสั่ง พูดคุย และสนทนากับลูกไป หรืออาจจะเก็บตกจากครอบครัวอื่นในส่วนที่จะนำมาเผยแพร่ไว้ได้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 17 บันทึก
          5. Bolg เกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราว ประเด็นที่น่าสนใจ และที่เป็นเกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 12 บันทึก
          6. Bolg สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหาเพื่อการนำสถิติ ระเบียบวิธี ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข หรือระบบอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนกัน มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 10 บันทึก
          7. Bolg สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เป็นการสร้างความไว้วางใจกันและกันในสังคม เป็นสังคมที่มีความสันติสุข และเกิดเป็นภราดรภาพ หรืออาจจะบันทึกเรื่องราวที่สิ่งตรงกันข้ามขึ้น ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้และเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 5 บันทึก
          8. Bolg เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก ร่วมค้นหา และเป็นสื่อกลางกับผู้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตลอดจนการนำไปปรับใช้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 5 บันทึก
          9. Bolg ของดีเมืองลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมา (ประวัติศาสตร์) ที่กำลังเป็นอยู่ (สถานการณ์ปัจจุบัน) และที่จะเกิดขึ้น (ในอนาคต) ที่เป็นของดีสำหรับเป็นขุมความรู้ของคนเมืองลุง และคนทั่วไป มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 4 บันทึก

          สำหรับชุมชนบล็อก ที่เชื่อมประสานอยู่ด้วยกันแบบชุมชนเครือข่ายใยแมงมุม ในโลก cyber นี้ ประกอบด้วย  CoPs mambo PSU (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ม.อ. , KM Knowledge by PSU-MBA, การจัดการงานวิจัย, การบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. (research management, psu), การวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ, ชุมชนคุณอำนวยการจัดการความรู้, ชุมชนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน, บทบาทการพยาบาลขั้นสูง, สื่อเพื่อชุมชน, เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการคุณภาพ HA. และ เทศบาลแข็งแรง ครับ