53 วัน (ไม่อันตราย) กับ 190 บันทึก

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนี้เป็นวันที่ครบ 90 วันของระบบ Blog ใน Gotoknow.org กับ 212 ชุมชน 1052 บล็อก 4977 บันทึก 1472 คำหลัก 747 ลิงค์ และ 3498 ข้อคิดเห็น

          เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ครบ 90 วันของระบบ Blog ใน Gotoknow.org จะขอเขียนถึงเรื่องราวสำหรับผม กับระบบ Blog ใน Gotoknow.org บ้าง (ของ gotoknow.org ผมจะเขียนได้ไง ได้แต่ฝากขอบคุณ เหมือนที่ขอบคุณอยู่บ่อย ๆ)

          เมื่อวันที่ 27 ส. 27 ส.ค. 2548 เวลาโดยประมาณ 23:23:38 ผมได้ทำการสมัครเข้าใช้บริการ Blog ของ Gotoknow.org สำเร็จ ท่ามกลางความทุกลักทุเล (ดูจากคู่มือที่ อ.ดร.จันทวรรณฯ เขียนแนะนำไว้) เพราะมาพบโดยบังเอิญ (มาจาก google.co.th) ใช้เวลาอ่านคู่มือก่อนทำการสมัครฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังเข้ามาเจอ เริ่มถูกใจ (ปิ้ง) ในทันที ยิ่งมั่นใจที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้า =หากว่าถ้ายังโสด (หมายถึงผม) จะให้ผู้ใหญ่จัดขันหมากไปสู่ขอทันที= เมื่อผมไม่โสดแล้ว และนี่เป็น Blog ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ จึงไม่ลังเลและรีรอ (บางส่วนได้เขียนถึงไว้บ้างแล้วที่ ชวนมาดู Drive D: ของผมกัน) จากวันนั้นถึงวันนี้ (18 ต.ค. 2548 เวลา 20:41:28) ได้ 53 วัน กับบันทึก 190 บันทึก ใน 9 Blog และเชื่อมประสานกับชุมชนอยู่ 10 ชุมชน โดยมีชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข เป็นชุมชนเริ่มต้น ตอนหลังสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อกรองเฉพาะ 9 Blog ที่ผมเขียนเอง ด้วยชุมชนคนเมืองลุง

          โดยสรุป Blog ที่อยู่ในชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหา เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มีจำนวน 9 Blog ที่ผมบันทึกเอง (เรียงจากการบันทึกมากไปหาน้อย ณ วันที่บันทึกเรื่องนี้) ดังนี้ครับ
          1. Bolg ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 65 บันทึก
          2. Bolg ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 32 บันทึก
          3. Bolg ความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมค้นหาความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 30 บันทึก
          4. Bolg เรื่องเล่าจากพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นสถานบันครอบครัว สถาบันเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่มาบันทึกไว้ ทั้งจากที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้สอนสั่งมา หรือได้สอนสั่ง พูดคุย และสนทนากับลูกไป หรืออาจจะเก็บตกจากครอบครัวอื่นในส่วนที่จะนำมาเผยแพร่ไว้ได้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 17 บันทึก
          5. Bolg เกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราว ประเด็นที่น่าสนใจ และที่เป็นเกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 12 บันทึก
          6. Bolg สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก และร่วมค้นหาเพื่อการนำสถิติ ระเบียบวิธี ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข หรือระบบอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนกัน มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 10 บันทึก
          7. Bolg สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เป็นการสร้างความไว้วางใจกันและกันในสังคม เป็นสังคมที่มีความสันติสุข และเกิดเป็นภราดรภาพ หรืออาจจะบันทึกเรื่องราวที่สิ่งตรงกันข้ามขึ้น ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้และเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 5 บันทึก
          8. Bolg เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยว บันทึก ร่วมค้นหา และเป็นสื่อกลางกับผู้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตลอดจนการนำไปปรับใช้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 5 บันทึก
          9. Bolg ของดีเมืองลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมา (ประวัติศาสตร์) ที่กำลังเป็นอยู่ (สถานการณ์ปัจจุบัน) และที่จะเกิดขึ้น (ในอนาคต) ที่เป็นของดีสำหรับเป็นขุมความรู้ของคนเมืองลุง และคนทั่วไป มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 4 บันทึก

          สำหรับชุมชนบล็อก ที่เชื่อมประสานอยู่ด้วยกันแบบชุมชนเครือข่ายใยแมงมุม ในโลก cyber นี้ ประกอบด้วย  CoPs mambo PSU (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ม.อ. , KM Knowledge by PSU-MBA, การจัดการงานวิจัย, การบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. (research management, psu), การวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ, ชุมชนคุณอำนวยการจัดการความรู้, ชุมชนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน, บทบาทการพยาบาลขั้นสูง, สื่อเพื่อชุมชน, เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการคุณภาพ HA. และ เทศบาลแข็งแรง ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)