1. ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของบล็อก
  2. ไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
  3. ตั้งชื่อบันทึกไม่สื่อความหมาย
  4. ลิงก์ไม่บอกว่าไปไหน
  5. ไม่นำบันทึกเก่าที่ดีๆ มาแสดง
  6. ใช้แต่ระบบปฏิทิน (ไม่ใช้ระบบประเภท/tag)
  7. เขียนไม่สม่ำเสมอ
  8. เขียนหลายหัวข้อปนกัน
  9. ลืมว่าคนอ่านอาจจะเป็นว่าที่นายจ้าง
  10. ไม่มีชื่อเว็บ (domain name) เป็นของตัวเอง

 

Jacob Neilsen เป็นปรมาจารย์ด้านการออกแบบเว็บให้ใช้ง่าย (Usability)
เขาได้แสดงข้อผิดพลาดหลักๆ ของการทำบล็อก ไว้บทความของเขา
เชิญอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ครับ