ไม่อะไรหรอก
บรรณารักษ์ จะทำวิจัยขึ้นมา โดยเป็นวิจัยสถาบัน ไม่รู้จะทำอะไรก็เลย คิดว่าทำอะไรก็ได้ที่อำนวยความสะดวกในงานของตนเอง
พอดีๆๆๆๆๆ บรรณารักษ์คนนี้ รับผิดเรื่อง การยืมคืนระหว่างห้องสมุด เอกสารเยอะมาก จดกันไม่หมดใน 1 หน้า ต้องเอาสมุดมาต่อกัน 2 เล่ม

จะพึ่ง ระบบยืมคืนระหว่างห้องสมุด ของทบวงก็ไม่ได้ เพราะ อะไร ก็รู้ๆกันอยู่
เลย มาจับมือกับโปรแกรมเมอร์ มาทำวิจัยร่วมกัน

BLOG นี้ ก็ เลยถือกำเนิดขึ้นมา เผื่อ ใครมีอะไรจะแนะนำ ก็แนะนำกันมาได้นะครับ

จบข่าว