ความเห็น 172014

จุดเริ่มต้นของ BLOG วิจัย ฐานข้อมูล ยืมคืนระหว่างห้องสมุด

สร้อยทิพย์
IP: xxx.25.78.50
เขียนเมื่อ 

ลองใช้ ฐาน J-Gate ที่เปิดให้ทดลองใช้อยู่ตอนนี้ซี่คะ เป็น portal ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของทุกสำนักพิมพ์ไว้ มีกว่า 15,000 ชื่อ ผู้ใช้สืบค้นได้ถึงระดับ article แล้ว link ไปยัง Full-text ของวารสารที่สถาบันมีสิทธิเข้าใช้ และวารสารที่เป็น open acccess กว่า 3,000 ชื่อได้ฟรี

ถ้าใช้รวมกันเป็นภาคีก็จะมองเห็นว่าห้องสมุดไหนในกลุ่มมีวารสารที่ผู้ใช้อยากได้ และมีแบบฟอร์มให้คลิกยืม หลังจากนั้นก็คงจัดการให้ยืมระหว่างห้องสมุดกันตามปรกติ

มีฟังชั่นเพิ่มเติมให้นำวารสารที่เป็นตัวเล่มที่แต่ละห้องสมุดรับขึ้นบนระบบให้สืบค้นพบได้จากอินเตอร์เฟสเยวกันด้วย 

ถ้าช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักหนาของบรรณารักษ์ลง เพื่อมีเวลาช่วยสืบค้นและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้มากขึ้น อย่างที่เข้าใจ ก็จะดีใจมากที่บังเอิญวันนี้ผ่านมาเห็นบล๊อกนี้ที่เป็นประโยชน์มาก