การปลูกผักทดแทนนาข้าวที่อำเภอบึงสามัคคี (2)

          จากบันทึกนี้ http://www.gotoknow.org/posts/556905

ได้ไปเยี่ยมลุงไพเนตรเกษตรกรที่เริ่มปลูกผัก เพื่อการค้า ทดแทนพื้นที่นา

ที่อำเภอบึงสามัคคี   ได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็น กรด-ด่างของดิน(ส่วน N P K นั้นค่อยว่ากันอีกที)  ผลการวัดพบว่าค่า pH ประมาณ 6.5     เป็นกรดอ่อ ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชผัก

 

 

          จึงได้แจ้งให้เจ้าของแปลงทราบเบื้องต้น เสียงตามสายที่ดังมานั้นลุงท่านดีใจมากที่มีคนไปช่วยแนะนำ และให้กำลังใจ แค่นี้พวกเราก็หายเหนื่อยแล้วละครับ
          เป็นหน้าที่ที่จะเราทุกคนจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร ตามบทบาทหน้าที่และกำลังความสามารถ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

สิงห์ป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)