การรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียน

             Stephen R.Covey ได้เสนอกรอบความคิดการพัฒนาแบบองค์รวมว่า คนทำงานโดยอาศัยความรู้  เป็นยุคใหม่ที่อาศัยกรอบความคิดที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับกรอบความคิดที่มองเห็นคนเป็นเพียงวัตถุ   สาเหตุและต้นตอของปัญหาที่ว่าทำไมคนส่วนมากจึงไม่พอใจกับหน้าที่การงาน และองค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถดึงความสามารถ ความฉลาด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของเจ้าหน้าที่ออกมาได้นั้น เกิดมาจากปัญหาของกรอบความคิดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ว่าเราเป็นใคร  ซึ่งเป็นมุมมองขั้นพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์

           ความจริงพื้นฐาน คือ คนเรามี 4 มิติของความต้องการ ซึ่งเป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์ คือ กาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ
ความต้องการทางกาย                         เป็นความต้องการเพื่อใช้ชีวิต เพื่อความอยู่รอด คือ
                                                             ความต้องการที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผล
ความต้องการทางสติปัญญา              คือความต้องการที่จะเรียนรู้ เพื่อเจริญเติบโตและ
                                                            พัฒนา   สามารถทำอะไรได้ดีที่สุด
ความต้องการทางจิตใจ                      คือ ความต้องการที่จะรู้จักรักสร้างสัมพันธ์ การไฟ
                                                            ในตัวเอง มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่จะทำอะไร กับ
                                                            ใคร มากที่สุด
ความต้องการทางจิตวิญญาณ           คือ ความต้องการสร้างตำนานกับสิ่งที่มีความหมา
                                                            และมีคุณค่า มโนธรรมในจิตสำนึกของเราได้ให้คำ
                                                            แนะนำอะไรแก่เราบ้าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนแห่งการเรียรู้

หมายเลขบันทึก: 55663, เขียน: 25 Oct 2006 @ 12:43 (), แก้ไข: 16 Apr 2012 @ 13:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)