โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
     โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์         ( NO.8)
หัวข้อ โอกาส อุปสรรค กฎหมายที่ใช้
Interest (ความสนใจ)  การที่สนใจธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ นั้นเนื่องจากมีความชอบเป็นการส่วนตัวได้ศึกษาหาข้อมูลเสมอ ๆมาพอจะมีความชำนาญพอสมควร และเห็นว่ารถยนต์เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีกำลังซื้อจะมีไว้ใช้งานกันแทบทุกคน ทั่วทุกแห่งยิ่งในเมืองก็ยิ่งมีมากและรถเป็น เครื่องจักรที่เมื่อใช้แล้วต้องมีการบำรุงรักษาและตกแต่งเพิ่มเติม เพราะส่วนใหญ่คนมีรถจะรักและดูแลเอาใจใส่รถของตน จะเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความหน้าสนใจ คู่แข่งในธุรกิจนี้ที่เปิดมาก่อนๆ หน้า มีมากพอสมควร , ลูกจ้าง ช่าง เมื่อมีความชำนาญจะลาออกไปทำเอง , การนำเข้าสินค้าใช้เวลานานเพราะสินค้าส่วนใหญ่มาทางเรือ      
Client (กลุ่มลูกค้า)  จะเป็นทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย วันรุ่น คนทำงาน มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานที่มีรายได้ ลูกค้าที่เข้ามาอาจไม่แน่ใจในการให้บริการ     
Captial (ทุน)  การลงทุนในครั้งแรกจะทำโครงการเสนอขอกู้แบงค์ เพื่อนำเงินมาลงทุน จัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนในครั้งแลรกสูง ที่ตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ กฎหมายด้านบัญชี สัญญาเงินกู้  
Wrong doing (รองคิดในแง่ลบ ก่อนถ้าธุรกิจมีปัญหาขึ้น,มีแง่ลบอะไรบ้างในธุรกิจนี้)   อาจมีลูกค้าน้อยในช่วงแรกๆ ที่เปิดบริการใหม่ๆ ,ถ้าร้านคู่แข่งมีมาเปิดใกล้ๆ ,ถ้ามีลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ ,ถ้าเครื่องมือและอุปกรณ์เสีย ,ถ้าลูกค้ามาใช้บริการแล้วมีเงินไม่พอจ่าย ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าและบริการ  ,เงินกู้ที่จะต้องชำระแบงค์ไม่พอ  ,ที่ตั้งของร้าน,ลูกน้องทิ้งงาน หยุดงาน  
Business process (กระบวนการทำธุรกิจ)   1.       หาทำเลที่ตั้งที่การไปมาสะดวก จอดรถง่าย 2.       หาข้อมูล แหล่งซื้อเครื่องจักร,อุปกรณ์,การนำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ 3.       ทำงบประมาณในการลงทุนเสนอขอกู้เงินธนาคาร เสนอความเป็นไปได้ของธุรกิจ 4.       ธนาคารอนุมัติ จัดซื้อ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ 5.       จัดหาช่างเครื่อง ผู้ช่วยช่าง 6.       ทำการโฆษณา ตามหนังสือรถยนต์     กฎหมายการจัดตั้งบริษัทจำกัดกฎหมายการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ,   กฎหมายด้านภาษีนำเข้าสินค้า,   กฎหมายด้านบัญชีกฎหมายการจ้างแรงงานและกฎหมายประกันสังคม,  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

หมายเลขบันทึก: 55590, เขียน: 24 Oct 2006 @ 23:35 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)