ข้อคิดจากวัดปัญญานันทาราม

 "ปัญญานันทาราม" ชื่อนี้แปลว่า "ชีวิตที่พอใจยินดีในความเป็นอยู่ด้วยปัญญา" วัดอยู่ที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อไปถึงวัดจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศร่มรื่นแบบธรรมชาติ มีท่านพระครูสีลวัฒนาภิรม เป็นเจ้าอาวาส

ให้....อะไร

          ต้นไม้ไห้           ความร่มรื่น                  แก่ทุกชีวิต

นกน้อยนิด                  ให้เสียงเพลง                แก่โลกหล้า

ดอกไม้น้อย                ยังให้ความ                   ชื่นบานตา

แม้ต้นหญ้า                 ก็ยังให้                         ออกซิเจน

          แล้วตัวเรา        เกิดมา                          ในโลกนี้

ทำสิ่งดี                       อะไร                            ให้โลกเห็น

กินกามเกียรติ            เท่านั้นหรือ                  ที่ทำเป็น

ไม่ดีเด่น                    กว่าบรรดา                   ต้นหญ้าเลย

วันนี้เราทำอะไรคืนกลับให้กับธรรมชาติ  แผ่นดิน  และโลกบ้างยังค่ะ