แนะนำ km สพท.สตูล  http://www.osesa.net/km เพื่อขอคำแนะนำในการพัฒนาไปสู่แหล่งรวม tacit