จุดชมวิวเขาเหล็ก กิ่งอ.นพพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง ของเมืองนครฯ
เพราะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากที่หนึ่ง

อดีตเคยเป็นเหมืองแร่เหล็กมาก่อน ทำให้ดินบริเวณนั้นมีสีแดง
เนื่องจากมีส่วนผสมของสนิมเหล็ก
หากเกิดหกล้มหรือมีบาดแผลก็ต้องกลับไปฉีดวัคซีนกันบาทยักด้วยนะครับ....