กิจกรรมการเรียนนักศึกษา กศน.ตำบลสำเภาล่ม

กิจกรรมการเรียนนักศึกษา กศน.ตำบลสำเภาล่ม

  เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556  ครูตี่และครูน้ำฝนได้อธิบายการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2/2556  ให้นักศึกษาที่มาได้รับทราบ  ซึ่งภาคเรียนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่  โดยนักศึกษาจะต้องมาเรียน 2 วันต่อสัปดาห์ ตั้งปต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  นักเรียนทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามที่ครูบอก  ซึ่งวันนี้มีนักศึกษามาพบกลุ่มจำนวน 28 คน   ครูตี่ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ครูมอบหมายให้ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ครูให้นักศึกษาทำงานและส่งในสัปดาห์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลสำเภาล่มความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์ครูตี่

นักศึกษา 28 คนนะครับ

เป็นชั้นประถมฯ หรือมัธยมฯ ครับ