วันรวมพลชาวสีชมพู เชิดชูไทย

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆปี ชาวสีชมพู หรือ ชาวจุฬา จะมาร่วม มารวม เพื่อรำลึกพระคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดยไปร่วมวางพวงมาลาที่ลาน พระรูปรัชกาลที่ ๕ ณ จังหวัดต่างๆ

 

ภาพเชิญธงคณะต่างๆของพวกเราชาวสีชมพู

จำได้ว่านับตั้งแต่เข้าเป้นน้องใหม่ จุฬา ตั้งแต่ปี ๑๓ พวกเราแต่งชุดราชปะแตนสีขาวไปวางพวงมาลาที่พระพุทธรูปทรงม้า อากาศสมัยนั้นหนาวเย็นกว่านี้มากนัก ปีนี้ชาวสีชมพู เลือดจุฬา

 

ภาพ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬา-ขอนแก่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ขอนแก่นก็ปฏิบัติเช่นเดิม นับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเราไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวักขอนแก่น และ ร่วมกันรำลึกถึงพระคุณท่าน ช่วงค่ำคืน น้องพี่ชาวจุฬา ก็มาสังสรรค์ถึงวันเก่าๆร่วมกันครับ

 

ภาพน้องจุฬา-ขอนแก่น Boom CU ครับ

นับว่าเป็นการ "เชื่อมและสร้างเครือข่าย ของชาวสีชมพู ในจังหวัดขอนแก่น" ครับ JJ