อ่านพบจาก มติชน เมื่อ 22 ตค.49 โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ

สังคม สว. (ผู้สูงวัย)

ขออนุญาตนำมาบันทึก เพื่อเรียนรู้ค่ะ