ชมอาคารลอยน้ำ และวิสัยทัศน์ เมือง Rotterdam ตอน 1

จินตมาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2555

วันที่สองของการดูงานเราก็ไปดูการปรับตัวให้ทันต่อปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมือง Rotterdam ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะอยากไปดู Floating Pavillion หรือ อาคารลอยน้ำทรงครึ่งวงกลม สามวง ซึ่งมีทั้งนิทรรศการ ห้องประชุม ห้องน้ำครบครันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถลากไปไว้ที่ไหนก็ได้ และก็แน่นอน กว่าเราจะเข้าไปข้างในก็ถ่ายรูปกันมากมาย

 

บริเวณอาคารส่วนที่เป็นนิทรรศการ

 

เมื่อเข้าไปรับฟังวิสัยทัศน์ของเมืองโดยผู้จัดการโครงการ ซึ่งมีชื่อโครงการที่ท้าทายมากคือ Rotterdam Climate Proof วางแผนว่าเมืองนี้ภายในปี 2025 จะไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแน่นอน และยังนำเอาปัญหาใหญ่คือเรื่องของน้ำมาเป็นความท้าทายในการจัดการ โดยจัดการเรื่องความสะอาดปลอดภัยของน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพของน้ำ ประกอบกับการวางผังเมือง เพื่อให้เกิดการปรับตัวและดึงดูดความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบพื้นที่ให้น้ำตอนน้ำทะเลหนุน มีที่ไปและเป็นความงดงาม ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพิ่มพื้นที่ให้น้ำ การเก็บกักน้ำใต้พื้นดิน การออกแบบสนามเด็กเล่นที่ปรับตัวเข้ากับปริมาณ น้ำในแต่ละช่วง เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคาตึก การออกแบบอาคารลอยน้ำ ชุมชนลอยน้ำรูปแบบต่างๆ ประสานความร่วมมือกับเมืองที่ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำและบริเวณปากแม่น้ำของประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาคารส่วนที่เป็นห้องบรรยาย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เมื่อวานมีคนไข้มาจากที่นี่ครับ เกษียณ แล้วมาได้ภรรยา คนไทย ครับ

เขียนเมื่อ 

Have a good trip kha...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ JJ ที่แวะมาเยี่ยม

แหะ แหะ ดร.พจนา ค่ะ เป็น Trip เก่า มาเล่าที่ไปมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ