ความเห็น 2900840

ชมอาคารลอยน้ำ และวิสัยทัศน์ เมือง Rotterdam ตอน 1

เขียนเมื่อ 

เมื่อวานมีคนไข้มาจากที่นี่ครับ เกษียณ แล้วมาได้ภรรยา คนไทย ครับ