ความเห็น 2901101

ชมอาคารลอยน้ำ และวิสัยทัศน์ เมือง Rotterdam ตอน 1

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ JJ ที่แวะมาเยี่ยม

แหะ แหะ ดร.พจนา ค่ะ เป็น Trip เก่า มาเล่าที่ไปมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ