วิถีชีวิตที่งดงามของพี่น้องปกาเกอญอ ริมฝั่งสาละวิน นอกจากจะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นโดยภูมิปัญญาแล้ว การทำอาชีพเกษตรของพวกเขาก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งไร่ข้าวบนดอยและนาข้าวที่ปลูกดำในที่ลุ่มราบระหว่างหุบเขาเล็กๆ

ข้าวกำลังเขียวชอุ่ม...สีเขียวอ่อนของใบข้าว กับสายลมเบาๆที่หอบเอากลิ่นของใบข้าวแตะจมูก เป็นกลิ่นที่ลูกชาวนาอย่างผมคุ้นเคย
 

ทำให้ผมจินตนาการไปถึงวัยเด็ก...เมื่อครั้งยังวิ่งซนอยู่บนคันนาในทุ่งกว้างเคล้ากลิ่นโคลนสาบควายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย...  ดูพ่อไถนากับเจ้าทุยตัวเก่ง ...

 

ความประทับใจของท้องทุ่งทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะเก็บความประทับใจนั้นเป็น

ภาพชุด ท้องนาปกาเกอญอ มาให้เพื่อนๆใน Gotoknow ชมกันอีกรูปแบบหนึ่ง

 


ถ่ายที่ท้องนาบ้านกระเหรี่ยง ท่าตาฝั่ง ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนวันที่ ๑๖ ต.ค.๔๙  

 
 


 


เก็บตกงานเก็บข้อมูลงานวิจัย

โครงการวิจัย การสังเคราะห์กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค