ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สัมมนาการนำ ICT มาใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาไทย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ   การนำ ICT มาใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาไทย   ขอบพระคุณมา ณ. โอกาสนี้ 
         
วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาไทยในอนาคต
     2.  เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้จาก Blog ไปปรับใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการนำ ICT มาใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

หมายเลขบันทึก: 55164, เขียน: 19 Oct 2006 @ 17:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นางสุทิน ศิรินคร
IP: xxx.121.153.23
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

จากประเด็นคำถามที่ว่า การนำ ICT มาใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาไทย  ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  การรับรู้และการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรทุกวันนี้ ส่งผลทำให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องดำรงอยู่อย่างศานติสุข มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเข้าสู่ยุคไอที ที่มีระบบการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งข้าพเจ้าก็พอจะได้ทราบในเบื้องต้นว่า มีการนำ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมหรือที่เรียกว่าการศึกษาทางไกล การพัฒนาระบบ e-learning การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้   จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ก็ต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์และพิษภัยที่จะเข้ามาสู่ผู้ใช้ด้วย ฉะนั้น เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนว่า ความรู้ที่จำเป็นต้องการคืออะไร จะแสวงหาจากที่ใด จะใช้ความรู้นั้นอย่างไร และความรู้เหล่านั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่ จริงเท็จประการใด มีคุณประโยชน์และมีพิษภัยอย่างไร และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีจุดประสงค์มีกระบวนการเรียนการสอน มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลได้ นักการศึกษาไทยต้องเข้าใจเรื่อง ICT ให้ถ่องแท้ อย่ามองว่าเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นที่จะมาช่วยจัดการศึกษาไทย แต่ต้องมองให้ลึกถึงเบื้องหลังของแนวคิด หลักการของการพัฒนาไอซีที ที่จะมาใช้ในการจัดการศึกษาไทยด้วย  ฉะนั้นคำตอบที่ว่า จะนำไอซีทีมาใช้อย่างไรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนคิดและมิติระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง "ผู้สร้าง"  กับ "ผู้ใช้" นั่นเอง

พรหทัย วงษ์ประเสริฐ
IP: xxx.121.55.105
เขียนเมื่อ 
ความรู้ทาง ICT เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เราไม่รู้ได้หรือเราสามารถขอข้อมูลความรู้ได้จากผู้รู้หลากหลายสาขา เช่นต้องการรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือก ก็สามารถที่จะค้นหาได้ แต่การใช้ ICT มีข้อจำกัดตรงที่ต้องรู้ เว็ปไซด์จึงจะค้นหาได้ตรงเป้าหมาย