ที่บ้านของผมมีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เตารีด และ พัดลมครับ