ทบทวนงานประจำ 1 : 2-6 ตุลาคม 2549

  ติดต่อ

 2 ตุลาคม 2549

    วันนี้มีอาจารย์ใหม่ในคณะ 2 ท่านที่เริ่มปฏิบัติงานในวันนี้ คือ อาจารย์ ................. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ ................  สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ผมได้แนะนำให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านเซ็นชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน และ พาไปที่ห้องพัก ชั้น 4

4  ตุลาคม 2549

      เนื่องจากห้องพักอาจารย์ไม่เพียงพอ วันนี้ได้มีการสำรวจห้องพักอาจารย์ โดยมีท่านคณบดี คุณชรินทร์ คุณดาวรุ่ง และผมได้ร่วมสำรวจห้องพัก และได้มีการปรับย้ายห้องพักหัวหน้าภาควิชาให้อยู่ในโซนเดียวกัน และท่านคณบดีได้มอบหมายให้มีการปรับปรุงป้ายชื่อห้องพักอาจารย์

      วันนี้ผมได้ส่งเรื่องการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นให้กับทางสภาอาจารย์ โดยเสนอเรื่องให้ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม เพื่อส่งเรื่องให้กับปขมท.

5 ตุลาคม 2549

        ผมได้อบรมเรื่อง  Blog ให้กับบุคลากรในสำนักงาน ตามนโยบาย e-sar ของท่านคณบดี มีอ.ศุภวิทู มาเข้าร่วมอบรมด้วย โดยใช้เวลาในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมง หลังจากอบรมเสร็จให้ทุกคนช่วยกันทำ AAR หลังจากอบรมผ่าน Blog

6 ตุลาคม 2549

        ทำเรื่องขออนุมัติโครงการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม เสนอท่านคณบดีพิจารณาอนุมัติ โดยได้ร่างกำหนดการตามที่ท่านคณบดีเสนอแนะ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2549 และครั้งที่ 2 จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยให้หัวหน้าภาควิชาแต่ละท่านพิจารณาวันที่สะดวก

                                                                                          บอย สหเวช
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 55155, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:32:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานประจำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)