ประเภทผ้า       ผ้าไหมมัดหมี่

  • ชื่อลาย             หมี่ลวดลายดางแห
  • การใช้งาน       ผ้าซิ่น
  • อายุ                  มากกว่า 40 ปี
  • สถานที่            หัตถกรรมแพงไหม แขวงกำแพงนะคอนหลวงเวียงจัน
  • เส้นใย              เส้นไหมพันธุ์พื้นบ้าน สาวมือ
  • การย้อมสี        ย้อมสีธรรมชาติ
  •  

  • การทอ             กี่ตั้งพื้น สอดกระสวยด้วยมือ