ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นักเรียนลองบอกครูมาหน่อยนะว่านักเรียนรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง